. .

Tuesday, November 23, 2010

Thỉnh Nguyện Thư Giả Mạo thông tấn AP (Associated Press) Có chứa Virus - Xuân Nhi Vietland

...Sau khi Xuân Nhi vào tìm code trong trang mạng thỉnh nguyện thư nêu trên thì thấy embed nhiều mã code có thể là Virus vì vấn đề nghiêm trọng nầy nên XN đã liên lạc với bà Lolita C Baldor và được biết lá email mang tên bà ta là giả mạo và cơ quan AP không liên quan gì tới thỉnh nguyện thư hay trang mạng nêu trên.
Quí vị nào đã vào ký thỉnh nguyện thư tại đường link http://www.petition-ap.org/developer/submit-petition.php xin hãy xem lại máy mình vì có thể đã nhiễm mã độc...
 
Thỉnh Nguyện Thư Giả Mạo thông tấn AP (Associated Press) Có chứa Virus  


Trong 3 ngày qua Xuân Nhi nhận được một email từ một người Vô Danh gửi đến qua địa chỉ info@vietland.net , trong email có viết một đoạn bằng tiếng Việt được dịch ra từ tiếng Anh đại ý như sau :

"Hãy phổ biến rộng rãi thông tin này đến cộng đồng blogger Việt Nam
Gửi vào ngày Thứ Bảy, 20 Tháng 11, 2010.

Thỉnh nguyện thư online của cộng đồng blogger Việt Nam do AP thiết lập
Vietnamese CPC Online Petition from Associated Press

Ký giả Lolita C. Baldor của Hãng thông tấn Associated Press (AP) vừa cho biết một trang web đã được AP thiết lập để cộng đồng các nhà dân báo Việt Nam (Vietnamese Bloggers community) có thể cùng nhau vào ký tên gửi thỉnh nguyện thư lên Liên Hiệp Quốc, nhằm tạo áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải mau chóng trả tự do cho các blogger đã bị bắt trong thời gian qua. AP sẽ đưa thỉnh nguyện thư này lên LHQ sau khi đã thu thập được 50 ngàn chữ ký. Hãy phổ biến rộng rãi thông tin này đến cộng đồng bloggers chúng ta

http://www.petition-ap.org/developer/submit-petition.php"

Email nầy có kèm theo một email trả lời của một nhân viên AP (Associated Press) tên là Lolita C. Baldor có luôn địa chỉ và số điện thoại và một mẫu trả lời qua email bằng Anh Ngữ mắm tôm như sau :

"Date: Fri, Nov 19, 2010 at 1:20 PM
Subject: Vietnamese CPC Online Petition from Associated Press…

Hello -
I am a reporter with The Associated Press. It appears that we have received the petition emails from some Vietnamese Bloggers, but that is hard to figured out this problem with this way.

Based on your petition, The Associated Press development team have just building a online petition website. The Vietnamese Bloggers may submit their sign, we will send the collected signs to the United Nations after collected about 50,000 signs.

Visit our petition online at:

http://www.petition-ap.org/developer/submit-petition.php

Please send this information to Vietnamese Bloggers community.

Thank you.

Lolita C. Baldor
Associated Press
Counterterrorism/National Security
202-641-9463
lbaldor@ap.org "

Nhìn qua email và cách hành văn thì biết ngay là giả, nhưng giả như thế nào và ai đứng phía sau làm chuyện nầy, với mục đích gì ? . Trang mạng ký thỉnh nguyện thư mang danh AP là trang http://www.petition-ap.org/developer/submit-petition.php mà tên domain mới vừa mua vài ngày hơn nữa địa chỉ chủ nhân của domain nêu trên cũng bị giấu kín.


Là một cơ quan lớn như AP thì họ sẽ mua tên miền có địa chỉ hẳn hoi chứ "không giấu như mèo giấu c...", vấn đề khác là một cơ quan thông tấn như AP, họ là cơ quan trung lập (non government), họ không có quyền để đứng ra để hổ trợ hay làm thỉnh nguyện thư cho bất cứ một ai .

Sau khi Xuân Nhi vào tìm code trong trang mạng thỉnh nguyện thư nêu trên thì thấy embed nhiều mã code có thể là Virus vì vấn đề nghiêm trọng nầy nên XN đã liên lạc với bà Lolita C Baldor và được biết lá email mang tên bà ta là giả mạo và cơ quan AP không liên quan gì tới thỉnh nguyện thư hay trang mạng nêu trên .

Quí vị nào đã vào ký thỉnh nguyện thư tại đường link http://www.petition-ap.org/developer/submit-petition.php xin hãy xem lại máy mình vì có thể đã nhiễm mã độc .

Xuân Nhi
Webmaster Vietland

-------------------------

Nội dung Thỉnh Nguyên Thư Mạo Danh Thông Tấn AP

Vietnamese Bloggers Community Petition The Associated Press

To Whom It May Concern,

We, the Vietnamese bloggers and democracy activists, would like to inform you that the government of Vietnam continues to escalate the repressive actions towards its citizens and criminalization of the freedom of expressions. Multiple recent arrests and harassments were made by the Vietnamese government in order to suppress the voices of the dissidents and human rights advocates.

On August 13th, 2010, a French-Vietnamese professor, Mr. Pham Minh Hoang, was arrested for blogging about democracy and social justice in Vietnam.

On Nov. 4th, 2010, a Vietnamese lawyer, Ms. Le Thi Cong Nhan, was taken into a police station for straight eight-hour interrogation regarding the poems she wrote reflecting the unfair treatments and injustice in Vietnam. Beside being put under house arrest, she was frequently called up for interrogations by the police or Secret Service agents about her interviews with foreign broadcasting news agencies.

On Nov. 5th, 2010, a Vietnamese well-known outspoken attorney, Dr. Cu Huy Ha Vu (who holds a Ph. D in law), was arrested and his properties were illegally searched as the government attempted to smear his name and to frame him into a so-called “linking to prostitution” charge while he and his female attorney colleague were discussing about a civilian lawsuit case inside a hotel. Then, the following day, a high ranking police officer announced that he was charged of “violating Article 88 for spreading the propaganda against the State” even though the so-called “evidence” was just simply articles Dr. Cu Huy Ha Vu wrote to promote democracy as well as social justice and to expose the government corruptions. These articles were previously published widely on internet and international broadcasting news agencies. To the common public, this scandalous arrest obviously was the retaliation of the government towards Dr. Cu Huy Ha Vu because he previously had filed an unsuccessful lawsuit against the Vietnamese Prime Mininster Mr. Nguyen Tan Dung for allegedly violating laws on environmental protection, national security and cultural heritage by approving Chinese-built bauxite mining projects in Central Highlands.

Another victim of the government’s harassment is the case of Mr. Le Tran Luat, a kind and very famous lawyer, who provides free services to the poor and represents them to fight for justice in Vietnam. As the result, Mr. Le is often harassed by secret agents and local policemen. Consequently, he lost his job and often has troubles to find an apartment for rent (his boss and his landlord were called up to police station for questionings and they were forced to end the contract early).

We also would like to remind you that blogger Dieu Cay (Mr. Nguyen Hoang Hai), blogger Anh Ba Saigon (Mr. Phan Thanh Hai), blogger Co Gai Do Long (Ms. Le Nguyen Huong Tra) and many other peaceful democracy activists are still under arrest by the Government of Vietnam.

We would like to request The US Department of State to put Vietnam back on the CPC list (Countries of Particular Concerns) until it fulfills its commitments for human rights.

We also urge you to call on the Government of Vietnam to release immediately and unconditionally all bloggers, all prisoners of conscience, all peaceful dissidents and democracy activists. The Government of Vietnam must respect human rights and international laws.

We appreciate very much for your attention and your support.

Respectfully,
--------------------------------------------------------

Đảng CSVN "Hèn với Giặc, Ác với Dân"  
http://vietland.wordpress.com


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...