. .

Friday, December 3, 2010

Kết Toán Quỹ Pháp Lý Vụ Án Jerry-kiley Và Lê Phước Tuấn- TUYẾT MAI, Việt Báo

...có thể coi sự phức tạp của vụ án Lê Phứơc Tuấn là trận chiến gây go giữa CSVN, vận động mạnh với Chính phủ Hoa Kỳ và Cộng đồng VN tỵ nạn CS ở Hoa Kỳ. Sự thành công trong vụ án, Lê Phước Tuấn không bị trục xuất về VN cho Cộng sản thấy quyết tâm và sự đoàn kết chặt chẽ của cộng đồng chúng ta, không bao giờ bỏ rơi đồng bào cùng chiến tuyến chống Cộng...

Kết Toán Quỹ Pháp Lý Vụ Án Jerry-kiley Và Lê Phước Tuấn
TUYẾT MAI . Việt Báo Thứ Năm, 12/2/2010, 12:00:00 AM

Virginia.- Ông Lý Văn Phước, Cố Vấn CĐVN Washington, D.C., MD&VA cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Quỹ Pháp Lý cho Vụ án Jerry-Kiley và Lê Phước Tuấn (UBQPL) đã mở một phiên họp đặc biệt để kết toán và giải tán Ủy Ban Pháp Lý này. Buổi họp được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa ngày 21 Tháng 11, 2010 tại Văn Phòng của Hội Người Việt Cao Niên ở Falls Churck, VA.

Có sự hiện diện của 12 người, trong đó có Ông Lý Văn Phước, Chủ Tịch UBQPL, cũng là Cố Vấn CĐVN vùng Washington, D.C., MD&VA, Ông Phan Vỹ, thành viên trong UBQPL, Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch CĐ Washington, D.C., MD&VA, Ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/HoaThịnhĐốn và Phụ cận, Ông Lê minh Thiệp, Thủ Quỹ của UBQPL, Bà Nguyễn Thị Lễ thành viên trong UBQPL và vài người trong BCH/CĐ Washington, D.C., MD&VA ...
anh Lê Phước Tuấn

Ông Jerry-Kiley nhận quà từ Hiệp Hội Người Việt Hải Ngoại San Diego nhân tưởng niệm Quốc Hận 30/4 lần thứ 32

Mở đầu Ông Lý văn Phước tóm lược qua về việc thành lập Ủy Ban Quỹ Pháp Lý cho Ông Jerry-Kiley và Lê Phước Tuấn. Ông Phước cho biết, vào Tháng 6, 2005 Ông Jerry-Liley đã tạt rượu về phía phái đoàn CSVN trong Khách Sạn và Ông Lê Phước Tuấn đã đả thương Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ VC, cùng tháp tùng phái đoàn Thủ tướng CSVN Phan Văn Khải đến thăm Hoa Thịnh Đốn. Ông Jerry-Kiley và Ông Lê Phứơc Tuấn bị Cảnh sát bắt giữ sau đó.

Vụ án Lê Phước Tuấn rất phức tạp vì hồ sơ cá nhân và ông chưa có quốc tịch Hoa Kỳ. Nếu bị tội hình sự, ông có thể bị trục xuất về VN. Mặc dù tiền lo luật sư cho hai vụ án này rất nhiều, nhưng đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn và hải ngoại không bỏ rơi một chiến sĩ chống Cộng. Quý vị nhiệt tình giúp đỡ như Cụ Phan Vỹ, Ông Lý Văn Phước, Ông Lê Quyền, Cô Lữ Anh Thư, Bà Nguyễn Thị Lễ, Ông Trần Đông Đức, Ông Lê Minh Thiệp…đã đồng ý tham gia Ủy Ban Quỹ Pháp Lý, vận động, kêu gọi đồng hương đóng góp để có ngân quỹ thuê luật sư cùng những chi phí, nhất là cần có ngay số tiền $30,000 thế chân tại ngoại cho Lê Phước Tuấn, là một số tiền khá lớn, khẫn cấp. Vụ án đã kéo dài hơn năm năm, từ tháng năm 2005. Mặc dù ông Jerry-Kiley được thả ra ngay sau đó và Ông Lê Phước Tuấn đã mãn hạn tù từ 29 Tháng 6, 2007 nhưng tiền tại ngoại 30,000 mỹ kim vẫn chưa lấy lại được vì vấn đề rất phức tạp giữa Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và Bộ Nội An (Homeland Security Department). Nhờ nỗ lực khiếu nại liên tục của Cô Lữ Anh Thư, số tiền này vừa được trả lại cho UBQPL vào Tháng Mưòi năm nay.
Mục đích buổi họp hôm nay nhằm để mọi người duyệt xét kết toán, thảo luận số tiền còn dư dùng vào việc gì và quyết định giải thể Ủy Ban. Ông Lê minh Thiệp, Thủ Quỹ của UBQPL trình bày, tổng số tiền nhập
Quỹ Pháp Lý là $ 85,916.45, trong đó gồm tiền đồng hương đóng góp $76,910.68, ti ền vay Bác sĩ Đặng Vũ Chấ $4,500, Cộng Đồng WDC., MD & VA $1,000., tiền lời bail $3,505.77.
Tổng số xuất là $53,774, 85 trong đó có chi phí luật sư là 40,528, chi phí vé phi cơ cho Ông Lê Phước Tuấn, tòa án, thông dịch và trợ cấp linh tinh cho Lê Phướùc Tuấn là $8,126, 10 tiền di chuyển và ẫm thực cho đồng hương dự các phiên tòa $1,713.82, tiền điện thoại cho các vận động viên $2,179.99, ấn phí và văn phòng phẩm $556.85, chi phí linh tinh và ngân hàng $670.09.
Ngân quỹ còn lại là $32,142. Trong số này UBQPL phải trả nợ cho Luật sư Zahedi $2,000, cho Tổ họp luật sư Rovinson $10,000, tiền còn nợ CĐ Washington, D.C., MD&VA $1,000, và $4,500 tiền nợ BS Đặng vũ Chấn. Sau khi trả hết những khoản nợ trên Quỹ Pháp Lý còn lại $14,642.
Sau khi trao đổi ý kiến cặn kẻ, mọi người đồng ý trợ cấp cho Cộng Đồng Washington, D.C.một ngân khoản thực hiện báo Xuân để phổ biến đầy đủ tin tức Quỹ Pháp Lý này. Số tiền còn lại sẽ được chuyển cho Quỹ Pháp Lý ở Dallas, Texas, để chống VC kiện đồng hương biểu tình chống văn công Việt cộng.

Trước khi kết thúc buổi họp, Ông Lý Văn Phước với tư cách Chủ Tịch Ủy Ban Quỹ Pháp Lý cho Ông Jerry-Kiley và Lê Phước Tuấn cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của đồng hương trong năm năm qua, đã giúp ủy ban có phương tiện tài chính tranh đấu thành công cho Ông Jerry-Kiley và Ông Lê Phước Tuấn. Ông Tuấn chỉ thọ án tù sáu tháng tội đả thương và không bị trục xuất về VN. Ông Phước cũng ghi nhận sự nhiệt tình hỗ trợ của nhiều đồng hương trong Cộng đồng HTĐ, chịu khó tham dự các phiên tòa ở HTĐ, cuối cùng đem lại công lý cho Ông Lê Phớc Tuấn. Trong số những đồng hương tận tình hỗ trợ trong vụ án này, Ông Phước ghi nhận sự đóng góp rất tích cực của Ông Trần Đông Đức đã vận động mạnh trên internet và báo chí, Ông Lê Quyền đã cho mượn một số tiền lớn để đóng thế chân tại ngoại cho Ông Lê Phước Tuấn và Ông cũng dùng điện thoại để vận động rất tích cực với nhiều người. Ông Quyền đã góp phần lớn lao trong sự thành công vụ án này. Ông Phước cũng ghi nhận Cô Lữ Anh Thư , chẳng những tham dự hầu hết các phiên tòa mà còn bỏ nhiều thì giờ, công sức khiếu nại để đòi lại được số tiền tại ngoại $30,000. Vấn đề rất phức tạp vì số tiền đã được chuyển từ Bộ Tư Pháp qua Bộ Nội An. Ông Phước cũng ghi nhận hảo tâm của Bác sĩ Đặng Vũ Chân đã nhanh chóng cho mượn $4,500 và ủng hộ $500.
Vụ án Lê Phước Tuấn là một vụ án vô cùng phức tạp, CSVN đã vận động mạnh với Chính Phủ Hoa Kỳ để trả Ông Lê Phước Tuấn về VN. Sau khi Ông Lê Phước Tuấn mãn hạn sáu tháng tù hình sự ở trại tù North Carolina về tội đả thương Ông Nguyễn Quốc Huy, đáng lẽ ông Tuấn đựơc trả tự do. Nhưng ngay sau đó có lệnh từ Bộ Nôi An, Ông Tuấn tiếp tục bị giam giữ. Hồ sơ của ông Tuấn bị “red flag”, chỉ có nhân viên cao cấp của Bộ Nội An mới có thẩm quyền quyết định. Đây là một chỉ thị bất ngờ, có nhiều bí ẩn mà Luật sư Zahedi cũng không hiểu. Sau khi bà tranh cãi gay go với những viên chức ở trại tù North Carolina, họ đưa ý kiến, LS Zahedi có thể đưa đơn kiện Chính phủ Liên bang về sự bất công này.
Chúng ta có thể coi sự phức tạp của vụ án Lê Phứơc Tuấn là trận chiến gây go giữa CSVN, vận động mạnh với Chính phủ Hoa Kỳ và Cộng đồng VN tỵ nạn CS ở Hoa Kỳ. Sự thành công trong vụ án, Lê Phước Tuấn không bị trục xuất về VN cho Cộng sản thấy quyết tâm và sự đoàn kết chặt chẽ của cộng đồng chúng ta, không bao giờ bỏ rơi đồng bào cùng chiến tuyến chống Cộng.
TUYẾT MAI

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...