. .

Wednesday, March 15, 2017

GẠC MA 1988 và SINH MẠNG RẺ RÚNG CỦA NGƯỜI QUÂN NHÂN DƯỚI TRIỀU ĐẠI CSVN

by Huỳnh Quốc Huy FB live stream – Mar. 14, 2017 - formatted & saved by Le Tung Chau with the Author's approval


"NHÌN THẲNG NÓI THẬT": GẠC MA 1988 và SINH MẠNG RẺ RÚNG CỦA NGƯỜI QUÂN NHÂN DƯỚI TRIỀU ĐẠI CSVN


NHìn lại và Tưởng niệm 64 người lính Việt Nam (dù họ cầm súng cho chế độ cộng sản Hanoi hiện tại) bị Trung cộng bắn hạ như những bia thịt vì bị chủ tướng của họ từ Ba đình Hanoi ra lệnh không được phép bắn lại hay chống lại lính Trung cộng trong trận chiến với quân Trung cộng ở đảo Gạc Ma [thuộc vùng quần đảo Trường Sa thuộc lãnh địa miền trung Việt Nam] hồi 29 năm về trước, năm 1988
https://youtu.be/0Gy3E_g9a_U

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...