. .

Monday, April 9, 2012

Saigon Của Tôi - nhạc và lời Phan Kiên


LTC: Một nhạc phẩm tuyệt hay do Phan Kiên sáng tác sau khi Saigon rơi vào tay cộng sản, có vẻ bị bỏ quên. LTC viết note lại dựa theo bản thu giọng hát Julie Quang (có lẽ năm 1977)...Tưởng niệm tháng Tư đen 37th.
-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...