. .

Monday, April 25, 2011

Chiều Trên Đường Hồng Thập Tự -Nhạc & Lời Nguyễn Tất Nhiên

LTC: Chút hương lòng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

Mỗi lần đến những ngày cuối của tháng Tư đen, tôi không sao vui nổi dù chỉ một chút. Những ý nghĩ, những câu hỏi cho vận mang quê hương chưa có lời đáp, và dấu tỏ ánh sáng cuối đường hầm cho người dân Việt Nam đang còn le lói chưa sáng hẳn. Việt cộng đã đi đến những cây số cuối của chuyến công voa tàn phá xứ sở chưa???

Một vùng quê hương không còn (cách nói của Nhạc sĩ Phan văn Hưng), hay cách nói như bản nhạc sau đây của Thi Sỹ Nguyễn tất Nhiên, vẫn không ngừng ám ảnh tôi, từng sát na của cái đời khốn kiếp này...

Saigon, 5 ngày trước khi đến ngày Tưởng Niệm Tháng Tư Đen thứ 36 . . .Chiều Trên Đường Hồng Thập Tự
Nguyễn Tất Nhiên

 
Ít người biết một Nguyễn Tất Nhiên nhạc sỹ qua tuyệt tác Chiều Trên Đường Hồng Thập Tự 
 
-
Mời bạn download:  

- mp3: Chiều Trên Đường Hồng Thập Tự -Nhạc & Lời Nguyễn Tất Nhiên (Khánh Ly trình bày)
- Bản Nhạc: ---> Sheet Music

***

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...