. .

Thursday, November 15, 2012

Bài đáng chú ý của BBCVietnamese:

Phóng viên BBC so sánh những gì diễn ra tại Trung Quốc bây giờ với giai đoạn trước khi Liên Xô sụp đổ và Đông Âu tan rã.
==>Trung Quốc 'đứng trước ngã ba'
John Simpson
Biên tập viên Thời sự Quốc tế, BBC News, Bắc Kinh
BBC 09:42 GMT - thứ tư, 14 tháng 11, 2012
-------------------
==>Giải mã diễn văn Hồ Cầm Đào
Chuyên gia Tiền Cương từ Đại học Hong Kong
BBC 07:02 GMT - thứ sáu, 9 tháng 11, 2012

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...