. .

Tuesday, October 25, 2016

Tập San SỬ ĐỊA

Flip Book formatted by LTChau Oct. 2016


Tập San SỬ ĐỊA

Tập san Sưu tầm, Khảo cứu & Giáo khoa Sử Việt Nam và Thế giới
by Nhóm Giáo Sư, Sinh viên Đại Học Sư Phạm Saigon, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, chủ trương và thực hiện
Trọn bộ Tập san Sử Địa gồm 29 số, từ Số 1 [tháng 1, 2 năm 1966] cho đến Số 29 [tháng 3 năm 1975]
Sách được nhà sách Khai Trí (62 Đại lộ Lê Lợi Saigon) bảo trợ in ấn và phát hành

trích trang 2, Tập San SỬ ĐỊA số 1, 1966
trang 3 Tập San SỬ ĐỊA số 1, 1966

trang 4 Tập San SỬ ĐỊA số 1 1966


Tập San SỬ ĐỊA số 1

Tập San SỬ ĐỊA số 2

- tháng 4, 5, 6 năm 1966

Tập San SỬ ĐỊA số 3

- tháng 7, 8, 9 năm 1966

[Đặc Khảo về Trương Công Định]
Tập San SỬ ĐỊA số 4

- tháng 10, 11, 12 năm 1966

Tập San SỬ ĐỊA số 5

- tháng 1, 2, 3 năm 1967
[Đặc Khảo về Phong tục TẾT Việt Nam và các lân bang]

Tập San SỬ ĐỊA số 6

- tháng 4, 5, 6 năm 1967


Tập San SỬ ĐỊA số 7 & 8

- tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 năm 1967
[Đặc Khảo về Phan Thanh Giản (1796-1867)]
Tập San SỬ ĐỊA số 9 & 10 [Xuân Mậu Thân 1968]

- [Đặc Khảo về Quang Trung]

Tập San SỬ ĐỊA số 11

- tháng 7, 8, 9 năm 1968
Tập San SỬ ĐỊA số 12

- tháng 10, 11, 12 năm 1968
[Kỷ Niệm 100 Năm Nguyễn Trung Trực]
Tập San SỬ ĐỊA số 13

- tháng 1, 2, 3 năm 1969
[Kỷ Niệm Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu (Đống Đa)]
Tập San SỬ ĐỊA số 14 & 15

- tháng 4 đến tháng 9 năm 1969

Tập San SỬ ĐỊA số 16

[Xuân Canh Tuất 1969] - tháng 10, 11, 12 năm 1969 - Nghĩ Về Những Người Việt Tha Hương tại Miên Thái Lào
Tập San SỬ ĐỊA số 17 & 18

- tháng 1 đến tháng 6 năm 1970
Tập San SỬ ĐỊA số 19 & 20

- tháng 7 đến tháng 12 năm 1970 - Nam Tiến Của Dân Tộc Việt Nam
Tập San SỬ ĐỊA số 21

- tháng 1 đến tháng 3 năm 1971 - 200 năm Phong trào Tây Sơn
Tập San SỬ ĐỊA số 22

- tháng 4, 5, 6 năm 1971
Tập San SỬ ĐỊA số 23 & 24 [Xuân Nhâm Tý 1972]

- tháng 6 đến tháng 12 năm 1971 - Đặc Khảo DALAT
Tập San SỬ ĐỊA số 25

- tháng 1, 2, 3 năm 1973
Tập San SỬ ĐỊA số 26

tháng 1, 2, 3 năm 1974 [Kỷ Niệm 300 Năm Ngưng Chiến Nam Bắc Phân Tranh thời Trịnh Nguyễn]
Tập San SỬ ĐỊA số 27 & 28

- tháng 7 đến tháng 12 năm 1974

Tập San SỬ ĐỊA số 29

- tháng 1 đến tháng 3 năm 1975 [Đặc Khảo về Hoàng Sa và Trường Sa]No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...