. .

Tuesday, October 25, 2016

Tập San SỬ ĐỊA

Flip Book formatted by LTChau Oct. 2016


Tập San SỬ ĐỊA

Tập san SỬ ĐỊA là tam cá nguyệt san, chuyên Sưu tầm, Khảo cứu & Giáo khoa Sử Việt Nam và Thế giới
by Nhóm Giáo Sư, Sinh viên Đại Học Sư Phạm Saigon, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, chủ trương và thực hiện.
Tòa soạn: 221 Cộng Hòa, Saigon

Ban Chủ biên: Nguyễn thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang, Lâm Thanh Liêm, Phạm Văn Sơn, Thái Việt Điểu, Phạm Cao Dương, Phù Lang, Quách Thanh Tâm, Trần Đăng Đại, Phạm Đình Tiếu, Nguyễn Khắc Ngữ, Phạm Long Điền, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thái An, Trần Quốc Giám, Lan Đài, Nguyễn Sao Mai.
Ban Trị sự: Nguyễn Nhã, Nguyễn Nhựt Tấn, Nguyễn Ngọc Trác, Trần Đình Thọ, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm thị Bắc Hà, Huỳnh thị Kim Cúc, Phạm thị Kim Cúc.

Trọn bộ Tập san Sử Địa gồm 29 số, từ Số 1 [tháng 1, 2 năm 1966] cho đến Số 29 [tháng 3 năm 1975]
Sách được nhà sách Khai Trí (62 Đại lộ Lê Lợi Saigon) bảo trợ in ấn và phát hành

trích trang 2, Tập San SỬ ĐỊA số 1, 1966
trang 3 Tập San SỬ ĐỊA số 1, 1966

trang 4 Tập San SỬ ĐỊA số 1 1966

==> Issuu Preview for sample:

Tập San SỬ ĐỊA số 1
==> Preview on Issuu [full set, 23]

==> Mediafire download:

Tập San SỬ ĐỊA số 1
- tháng 1, 2 năm 1966

Tập San SỬ ĐỊA số 2
- tháng 4, 5, 6 năm 1966

Tập San SỬ ĐỊA số 3 [Đặc Khảo về Trương Công Định]
- tháng 7, 8, 9 năm 1966

Tập San SỬ ĐỊA số 4
- tháng 10, 11, 12 năm 1966

Tập San SỬ ĐỊA số 5 [Đặc Khảo về Phong tục TẾT Việt Nam và các lân bang]
- tháng 1, 2, 3 năm 1967

Tập San SỬ ĐỊA số 6
- tháng 4, 5, 6 năm 1967

Tập San SỬ ĐỊA số 7 & 8 [Đặc Khảo về Phan Thanh Giản (1796-1867)]
- tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 năm 1967

Tập San SỬ ĐỊA số 9 & 10 [Xuân Mậu Thân 1968]
- [Đặc Khảo về Quang Trung]

Tập San SỬ ĐỊA số 11
- tháng 7, 8, 9 năm 1968

Tập San SỬ ĐỊA số 12 [Kỷ Niệm 100 Năm Nguyễn Trung Trực]
- tháng 10, 11, 12 năm 1968

Tập San SỬ ĐỊA số 13 [Kỷ Niệm Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu (Đống Đa)]
- tháng 1, 2, 3 năm 1969

Tập San SỬ ĐỊA số 14 & 15
- tháng 4 đến tháng 9 năm 1969

Tập San SỬ ĐỊA số 16
[Xuân Canh Tuất 1969] - tháng 10, 11, 12 năm 1969 - Nghĩ Về Những Người Việt Tha Hương tại Miên Thái Lào

Tập San SỬ ĐỊA số 17 & 18
- tháng 1 đến tháng 6 năm 1970

Tập San SỬ ĐỊA số 19 & 20
- tháng 7 đến tháng 12 năm 1970 - Nam Tiến Của Dân Tộc Việt Nam

Tập San SỬ ĐỊA số 21
- tháng 1 đến tháng 3 năm 1971 - 200 năm Phong trào Tây Sơn

Tập San SỬ ĐỊA số 22
- tháng 4, 5, 6 năm 1971

Tập San SỬ ĐỊA số 23 & 24 [Xuân Nhâm Tý 1972]
- tháng 6 đến tháng 12 năm 1971 - Đặc Khảo DALAT

Tập San SỬ ĐỊA số 25
- tháng 1, 2, 3 năm 1973

Tập San SỬ ĐỊA số 26
tháng 1, 2, 3 năm 1974 [Kỷ Niệm 300 Năm Ngưng Chiến Nam Bắc Phân Tranh thời Trịnh Nguyễn]

Tập San SỬ ĐỊA số 27 & 28
- tháng 7 đến tháng 12 năm 1974

Tập San SỬ ĐỊA số 29
- tháng 1 đến tháng 3 năm 1975 [Đặc Khảo về Hoàng Sa và Trường Sa]

Muc Luc Tap San Su Dia - 39 MB


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...