. .

Friday, November 20, 2009

CÁCH VÀO FACEBOOK BẤT CHẤP NGĂN CHẶN CỦA VIỆT CỘNG


CÁCH VÀO FACEBOOK BẤT CHẤP NGĂN CHẶN CỦA VIỆT CỘNG

Như hầu hết cộng đồng Facebooker đã biết, nhà nước Việt gian cộng sản quá sợ sự thật cũng như sức mạnh của cộng đồng nhân loại, nên chúng đã "dùng biện pháp kỹ thuật" ngăn chận mạng Facebook tại Việt Nam.
Có nhiều cách để vượt qua trò trẻ nít này của một tập đoàn tội ác dối trá bịp bợm.
Sau đây xin mách các bạn chưa biết vài cách (bạn nào biết rồi thì gởi đi cho các bạn khác biết nhé!)

Cách 1 :

"Vào Start / settings ->
-> Click vào Network Connections.
-> Click chuột phải vào phần kết nối để chọn Properties.
-> Chọn Internet Protocol (TCP/IP) -> Properties (hoặc double left click)

-> Chú ý phần “Use the following DNS server addresses” bạn nhập các thông số cho :

+Preferred DNS server: 208.67.222.222
+Alternate DNS server: 208.67.220.220

(chú ý :

các số trên là các IP Adrress của resolver1.opendns.com

Organization : OpenDNS, LLC

ISP : OpenDNS, LLC, USA.)

Cách 2

Dùng proxy server để setting lại trình duyệt Web (IE hay Firefox) bằng cách tham khảo trang này : http://www.samair.ru/proxy/type-29.htm để lấy số IP (và số port)

Mong bạn vượt dễ dàng nhanh chóng!!!

Lê Tùng Châu

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...