. .

Wednesday, August 10, 2016

Tạp chí VĂN số 43

bản chụp lại tạp chí VĂN số 43 ra ngày 1 tháng 10 / 1965 ở Saigon, thủ đô VNCH (Việt Nam Cộng Hòa)
tài liệu riêng của Lê Tùng Châu. Photos saved and designed by Le Tung Chau, Aug. 9, 2016


$pageIn


Tạp chí VĂN số 43

Số Kỷ Niệm 200 năm Nguyễn Du, ra ngày 1 tháng 10 / 1965

Tạp chí VĂN, bán nguyệt san (nhưng có khi 1 tháng ra 1 số)
Số 1: Tuyển tập Văn chương - Tư Tưởng - Nghệ thuật ra ngày 1 tháng 1 năm 1964
Đổi danh xưng là Giai Phẩm Văn từ số ra ngày 1 tháng 1 năm 1973 - Xuân Qúy Sửu
Số cuối: Giai Phẩm Văn ra ngày 1 tháng 3, 1975 Những Triển Vọng Mới
Cả thảy xấp xỉ 240 số
Thư ký Tòa soạn: Trần Phong Giao [1932 - 2005]
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Vượng [1912 - 1974]
Tòa soạn: 38 Phạm Ngũ Lão, Saigon 1

$pageOut$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageInXin xem: Từ Hải và cuộc phiêu lưu của đời chàng by Dương Nghiễm Mậu, bản chụp lại từ tạp chí VĂN số 43 $pageOut$pageIn
==> bị mất 2 trang 119 và 120, xin độc giả thứ lỗi
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut


các Phần tiếp theo ==>No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...