. .

Sunday, April 14, 2019

Trọng lú bị đột quỵ??? Xuất huyết não ??? hay bị Thanh toán ???

bản tin của Thời Báo / Người Việt - Apr 14, 2019


Trọng lú bị đột quỵ??? Xuất huyết não ??? hay bị Thanh toán ???Nguồn 01 : https://thoibao.de/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-phai-cap-cuu-tai-benh-vien-kien-giang [báo Thời Báo ập nhật 7:30 PM Apr 14, 2019 giờ Saigon]

Nguồn 02: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nguyen-phu-trong-nhap-vien-vao-sinh-nhat-lan-thu-75/ [Apr 14, 2019, không đề giờ, nhưng LTC theo dõi kỹ và chính xác thì Người Việt đăng bản tin lúc được lúc 10:00 PM Apr 14, 2019 giờ Saigon]

BBCVietnamese có đưa tin lúc 9:00PM giờ Saigon nhưng bản tin vu vơ ăn theo làng dissident FB quốc nội và viết với 1 giọng văn vô duyên, chợ búa. BBCVietnamese hiện chỉ còn là 1 bọn như cừu như bò, vô hồn vô dụng.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47927496


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...