. .

Wednesday, December 22, 2010

THÔNG CÁO KHẨN

THÔNG CÁO KHẨN

Văn Phòng Đảng Thăng Tiến Hải Ngoại trân trọng thông cáo:

Đơn tố cáo, kiện và đề nghị khởi tố vụ án hình sự Về 2 tội BÁN NƯỚC và  PHẢN BỘI TỔ QUỐC đã được chính thức gởi đến các Cơ Quan của Nước CHXHCNVN, các cơ quan truyền thông Báo Chí và Đồng Bào khắp nơi, từ Quốc Nội đến Hải Ngoại (Đính kèm).
Một phong trào hưởng ứng tự khởi đã ồ ạt nổi lên trên khắp diễn đàn, vượt ngoài dự định của chúng tôi. Những yểm trợ quý báu này là một khích lệ lớn lao cho những Chiến Sĩ Dân Chủ đang can trường hy sinh cho tiền đồ Tổ Quốc trước hiểm hoạ mất nước, diệt vong.
Để cho sự yểm trợ vô cùng quý báu này trở thành một sức mạnh, chúng tôi tha thiết đề nghị với quý vị:
- CÙNG KÝ TÊN VÀO ĐƠN TỐ CÁO
- KÝ TÊN TRONG DANH SÁCH ỦNG HỘ
- YỂM TRỢ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
Xin quý Tổ Chức và Đồng Bào:
1-Ghi rõ danh xưng và địa chỉ (Tổ Chức, cá nhân…) để liên lạc và nhận thông tin.
2-Gởi về Văn Phòng Đảng Thăng Tiến Hãi Ngoại qua địa chỉ

E mail: vpthangtienvnphapparis13@hotmail.fr

hoặc quý vị có thể ghé thăm trang Thăng Tiến

Ngay từ bây giờ, chúng tôi kính xin Quý Tổ Chức, Hội Đoàn, Nhân Sĩ, không phân biệt xuất xứ, hãy giúp chúng tôi vận động mạnh mẽ: 1 chữ ký, 1 ý kiến, 1 lời yểm trợ là sự khích lệ lớn lao cho phong trào Tố Cáo và Kiện Đảng CSVN về 2 tội BÁN NƯỚC và  PHẢN BỘI TỔ QUỐC.
 
Trân trọng cám ơn Quý vị
 
Hải ngoại, ngày 21.12.2010
 
Thái Thanh Thủy

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...