. .

Wednesday, March 23, 2011

GS Mỹ David Dapice Báo Nguy Kinh Tế VN: Cạn Đôla, Viễn Ảnh Mờ Mịt-Việt Báo

GS Mỹ David Dapice Báo Nguy Kinh Tế VN: Cạn Đôla, Viễn Ảnh Mờ Mịt
Việt Báo, (03/22/2011)

HANOI (VB) -- Kinh tế VN thê thảm, và đồng bạc liên tục mất giá; đó là lý do dân chúng đổ xô mua vàng và đô la, và rồi chính phủ VN phải cấm buôn vàng miếng và buôn đô la.

Đó là các thông tin trên bài phân tích của David Dapice, giáo sư Đaị Học Harvard, qua bài “Here we go again: Vietnam’s spiral of credit and devaluation” (Lại xảy ra: phá giá và tín dụng trồi sụt ở VN).

Tác giả nói rằng VN mới phá giá để còn 21,000 đồng cho một đôla. Hồi cuối năm 2008, tỉ lệ naỳ là 17,000 đồng -- tức là mất giá 24% trong vòng 2 năm.

Thực tế, giá “thị trường tự do” bây giờ là hơn 22,000 đồng/đôla, và nhiều người muốn mua đôla là phải chịu giá này. Giá đó có nghĩa là VN phá giá gần 30%. Và vì lãi suất trên việc ký thác nhà bằng tiền đồng chỉ có 15%, thế nên an toàn là phải giấu đôla dưới giường, còn hơn là để tiền VN nằm trong ngân hàng.

Nguy hiểm là, VN đang gần như hết sạch dự trữ ngoại tệ - con số chính xác là bí mật, nhưng có lẽ chỉ đủ khoảng 6 tuần lễ nhập cảng, và bằng phân nửa dự trữ ngoaị tệ của cùng thời kỳ năm ngoái.

Có nhiều lý do, theo Dapice. Lý do đầu tiên là chính sách kinh tế tập đoàn quốc doanh chủ đạo. Như thế là đốt tiền, hoang phí đất.

Thêm nữa, VN bây giờ vào danh sách các nước thu nhập trung bình, nên tiền vay sẽ không nhẹ lã suất như xưa. Và tín dụng trong nước bây giờ giới kinh doanh ưu tiên bơm vào điạ ốc và cho vay xây cất. Thế nên đất Hà Nội lên tới giá 10,000 đôla/mét vuông, cao hơn cả Bắc Kinh. Đất lại không bị thuế, nên nhiều người vào đầu tư điạ ốc thay vì đưa tiền vào thị trường chứng khoán, nơi có trị giá chưa tới phân nửa trị giá thời năm 2007.

Con đường kinh tế phía trước của VN quả nhiên là mờ mịt, theo lời giaó sư Dapice.

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...