. .

Saturday, June 11, 2011

Biểu Tình chống Trung cộng và Việt cộng tại Los Angeles, California

Biểu Tình chống Trung cộng và Việt cộng tại Los Angeles, California
Ly Hương

Tin Los Angeles: Vào lúc 11 giờ thứ bảy ngày 04 tháng 06 năm 2011, một cuộc biểu tình được đoàn Thanh Niên Cờ Vàng và Thanh Sinh Phó Đức Chính phát động cấp thời đã diễn ra trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng, Los Angeles, với mục đích:
Tố cáo hành động xâm lược của Trung cộng đối với Việt Nam trước quốc tế.

Yểm trợ đồng bào trong nước đang rầm rộ xuống đường khắp nơi chống Trung cộng trong ngày hôm nay 04/06/2011.
Kêu gọi đoàn kết toàn dân giải thế chế độ độc tài, phi nhân, bán nước Việt cộng để cùng nhau chống quân xâm lược.
Kính chuyển đến đồng bào trong và ngoài nước một số hình ảnh cuộc biểu tình trước toà nhà Lãnh Sự Quán Trung cộng , thành phố Los Angeles, miền Nam tiểu bang California.

Trân trọng
Trần SơnNo comments:

Post a Comment

Enter you comment ...