. .

Friday, June 10, 2011

TUYÊN BỐ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC TRƯỚC HIỆN TƯỢNG “BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG”

...Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc tuyên bố trước quốc dân đồng bào nhận định sau đây: “Dân tộc Việt Nam không bao giờ có thể chống được kẻ thù phương bắc trong ý đồ thôn tính nước ta khi mà chế độ Cộng Sản Việt Nam là kẻ rước giặc vào nhà đang còn ở vị trí cầm quyền.”

Từ nhận định trên, một lần nữa Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc minh định lập trường căn bản của Lực Lượng trong công cuộc đấu tranh hiện nay. Đó là "Điều kiện tiên quyết để chống ngoại xâm và xây dựng đất nước một cách hiệu quả là phải dứt khoát loại bỏ nội thù CSVN...


Wednesday, 08 June 2011 14:09

LLCQ-logoLỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA
 

TUYÊN BỐ TRƯỚC HIỆN TƯỢNG “BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG”


Kính thưa toàn thể đồng bào,

  Lòng yêu nước và tinh thần độc lập tự chủ của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước một lần nữa đã bộc phát cao độ trong mấy ngày qua trước việc Trung Quốc tái diễn hành vi thô bạo, ngang nhiên xâm lấn vùng lãnh hải trong khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một số đông đồng bào trong và ngoài nước, đa số là giới trẻ, đã xuống đường biểu tình tuần hành và tập họp trước các tòa đại sứ, lãnh sự quán của Trung Quốc, cực lực phản đối hành vi ngang ngược này của chúng. Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc đồng hành với đồng bào và chia sẻ trước nỗi đau và uất hận này.

Mộng bá quyền của Trung Quốc là điều mà dân Việt chúng ta đã có kinh nghiệm đau thương. Trong quá khứ Trung Quốc đã từng đô hộ nước ta một nghìn năm. Sau khi bị Ngô Quyền đánh đuổi, đã bao lần chúng cố quay lại xâm lăng nước ta nhưng đều gặp sự kháng cự mãnh liệt. Vua tôi một lòng quyết tâm chống giặc nên chúng đành thối lui nuốt hận. Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Ngày nay mộng xâm lăng bá quyền của Trung Quốc vẫn còn đó. Tinh thần quật khởi kiên cường chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam vẫn còn đó. Thế nhưng đảng CSVN cầm quyền thì lại cúi đầu dâng biển, dâng đất cho giặc, dung dưỡng cho giặc vào lãnh thổ khai thác tài nguyên, xây dựng cứ địa. Chế độ CSVN chẳng những đóng vai trò nối giáo cho giặc mà còn đàn áp các cuộc biểu tình của người dân phản đối hành vi xâm lăng của Trung Quốc. Chế độ này đã và đang trói tay người dân trước sự xâm lấn của ngoại bang.
Từ sự kiện trên, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc tuyên bố trước quốc dân đồng bào nhận định sau đây: “Dân tộc Việt Nam không bao giờ có thể chống được kẻ thù phương bắc trong ý đồ thôn tính nước ta khi mà chế độ Cộng Sản Việt Nam là kẻ rước giặc vào nhà đang còn ở vị trí cầm quyền.”

Từ nhận định trên, một lần nữa Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc minh định lập trường căn bản của Lực Lượng trong công cuộc đấu tranh hiện nay. Đó là "Điều kiện tiên quyết để chống ngoại xâm và xây dựng đất nước một cách hiệu quả là phải dứt khoát loại bỏ nội thù CSVN.

  Làm tại California, Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 6 năm 2011
T.M. Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
  Trần Quốc Bảo
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung ƯơngNo comments:

Post a Comment

Enter you comment ...