. .

Wednesday, December 1, 2010

Thông Báo trang web bị phá họai

...anh Ba Sàm nhờ Bauxite Việt Nam thông báo: Anh Ba sàm đã dành lại được Blog và sẽ tái ngộ độc giả vào 0h ngày 1/12/2010 tại địa chỉ basam.usbasam.info.
Email: basamvn@gmail.com ...

Wednesday, December 1, 2010

Thông Báo trang web bị phá họai

Kính thưa quý vị,

Chiều tối hôm nay, giờ Đông của Úc Châu ngày Thứ Hai 29/11/2010, trang web của Tiếng Nói Tự Do Dân Chủ đã bị nhóm Hacker Tần Thủy Hoàng phá hoại (H4ck3d by Qin Shi Huang Gr0up). Trong cùng ngày nhóm này cũng đã hacked trang web của Hải Ngoại Phiếm Đàm, DCVOnline, Thông Luận.Cho dù nhóm hackers này nhận lệnh của Công an Trung Quốc hay là của công an CSVN thì đều có mẫu số chung là mục đích chính trị, nhằm ngăn cản các thông tin có hại cho chúng.
Trong khả năng có thể, chúng tôi sẽ cố gắng hồi phục trang web TNTDDC trong thời gian sớm nhất để góp phần cùng quý vị tiếp tục chuyển tải thông tin trung thực đến đọc giả.
Thân kính
TM. BBT TNTDDC
Lê Minh

H4ck3d by Qin Shi Huang Gr0up

H4ck3d by Qin Shi Huang Gr0up.
7zkr4j6ituargne7jctl.gif

hình do hacker để lại

Trang Nhà Đối Thọai

Trang nhà Đối Thọai bị tấn công liên tục.
Hiện nay trang nhà Đối Thọai đang tị nạn tại các địa chỉ sau đây :
(1) www.doithoaionline2.blogspot.com
(2) www.doithoaionline.wordpress.com
(3) www.doithoaionline.info
Đối Thọai đang lần lượt phục hồi tất cả các địa chỉ bị phá họai:
(1) www.doi-thoai.com
(2) www.doithoaionline.com
(3) www.doithoaionline.org
(4) www.doithoaionline.net

Đối Thọai sẽ thông báo đến bạn đọc khi rời trại tị nạn một ngày gần đây
---------------
Nguồn: Đối Thoại

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...