. .

Wednesday, November 10, 2010

Trần Đình Sơn - Bắt ông Cù Huy Hà Vũ là phạm tội phá vỡ hoà giải dân tộc Việt Nam

. . .Ông Cù Huy Hà Vũ đã kiến nghị nhà nước Việt Nam truy tặng các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ quần Hoàng Sa của Việt Nam bị quân xâm lược năm 1974 là hoàn toàn chính đáng, thuận theo đạo lý truyền thống của Dân tộc Việt Nam...
Thế nhưng, cơ quan công an Việt Nam đã phạm tội phá vỡ hòa giải dân tộc vì đã khẳng định rằng bắt giam ông Cù Huy Hà Vũ vì đã có kiến nghị chính thức với nhà nước Việt Nam đặc xá cho tất cả các công chức của chế độ Sài Gòn hiện đang bị cầm tù mà không có một bản án của bất cứ tòa án nào.
Như vậy, không gì khác là chính cơ quan công an đang vi phạm pháp luật Việt Nam, phạm tội phản bội tổ quốc Việt Nam, phạm tội phản lại nhân dân Việt Nam...
Ngày 06/11/2010 cơ quan an ninh điều tra, bộ công an Việt Nam đã tổ chức họp báo đã cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ phạm tội vì có một trong các hành vi kiến nghị nhà nước Việt Nam đặc xá cho các tù nhân là các công chức, viên chức của chế độ Sài gòn và truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho những người đã hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 chống quân Trung quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa; và hàng loạt đơn khiếu nại, tố cáo khác của ông Vũ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam quy định về khiếu nại, tố cáo.

Thứ nhất: Việc kiến nghị của ông Vũ là quyền của công dân ở bất cứ nhà nước nào. Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng hình thức, nội dung của pháp luật Việt Nam, nhưng cho đến khi bị bắt giam hôm 05/11/2010 ông Vũ đã không nhận được bất cứ trả lời nào theo quy định luật của pháp luật từ các cơ quan nhà nước.

Thứ hai: Biện pháp bắt giam và khám xét tư gia của ông Cù Huy Hà Vũ là hoàn toàn trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Các hành vi đó đã bộc lộ hành vi vi phạm dân chủ, vi phạm nhân quyền của cơ quan công an Việt Nam đối với chính pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Và rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác…

Điều quan trọng hơn là:

Cuộc chiến tranh giữa hai miền Bắc – Nam Việt Nam đã chấm dứt 35 năm nay. Người dân Việt Nam, Dân tộc Việt Nam đã bao năm nay bằng mọi hành vi, mọi hy vọng khát khao hòa giải, đoàn kết tình cảm Dân tộc để chung sức xây dựng Đất nước Việt Nam.

Thế nhưng, cơ quan công an Việt Nam đã phạm tội phá vỡ hòa giải dân tộc vì đã khẳng định rằng bắt giam ông Cù Huy Hà Vũ vì đã có kiến nghị chính thức với nhà nước Việt Nam đặc xá cho tất cả các công chức của chế độ Sài Gòn hiện đang bị cầm tù mà không có một bản án của bất cứ tòa án nào.

Ông Cù Huy Hà Vũ đã kiến nghị nhà nước Việt Nam truy tặng các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ quần Hoàng Sa của Việt Nam bị quân xâm lược năm 1974 là hoàn toàn chính đáng, thuận theo đạo lý truyền thống của Dân tộc Việt Nam.

Như vậy, không gì khác là chính cơ quan công an đang vi phạm pháp luật Việt Nam, phạm tội phản bội tổ quốc Việt Nam, phạm tội phản lại nhân dân Việt Nam.

Ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không thể thoái thác tội lỗi này. Đây là một tội ác với Dân tộc Việt Nam, một tội ác với nhân dân Việt Nam. Ban lãnh đảng cộng sản Việt Nam hôm nay không thể khuất phục khát vọng đòi tự do, đòi dân chủ của nhân dân Việt Nam.

Hà Nội 09/11/2010
Hà Đình Sơn (gởi cho diễn đàn X-cafe, 9/11/2010)

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...