. .

Wednesday, December 8, 2010

Cách đọc Wikileaks để kiểm chứng các tài liệu về Việt Nam-NguoiVietBoston

by HoangHac NguoiVietBoston  Dec 8th, 2010


“Cả bộ máy Cộng sản Việt Nam đều chết lặng khi Wikileaks công bố một tài liệu tuyệt mật động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đỗ Mười Chủ tịch, lúc bấy giờ là Hội đồng bộ trưởng đại diện cho Việt nam và ông Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng bí thư, cùng ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho Trung Cộng trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô”

NguoiVietBoston by HoangHac • Dec 8th, 2010 • Category: Tài Liệu Việt Nam & ngoại quốc

Ngày 28 tháng 11 (2010) vừa qua, Wikileaks công bố 251,287 tài liệu trong đó bao gồm các điện tín được gởi đi từ các toàn đại sứ Mỹ. Các bức điện tín này bắt đầu từ thời điểm 1966 cho đến tháng Giêng 2010 từ 274 cơ quan ngoại giao Mỹ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Wikileaks cũng hứa sẽ tiếp tục công bố loạt tài liệu khác trong nhiều gian đoạn thời gian tới.

Sau ngày Wikileaks công bố loạt tài liệu mật lần thứ 2, rất nhiều tin tức được loan tải trên Internet có liên quan đến Việt Nam, đặt biệt trong đó có tin của đài truyền hình SBTN, xin trích một đoạn dưới đây:

“Cả bộ máy Cộng sản Việt Nam đều chết lặng khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu tuyệt mật động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đỗ Mười Chủ tịch, lúc bấy giờ là Hội đồng bộ trưởng đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng bí thư, cùng ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung Cộng trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô..”

Toàn văn tin của SBTN trong link sau đây:
http://sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=157&ArticleID=53948

Nhiều ý kiến độc giả trên NguoiVietBoston thắc mắc về sự chính xác về nguồn tin này và đâu là tài liệu gốc. Đối với mức độ chính xác và phần tài liệu bằng tiếng Anh từ bản tin của SBTN, xin độc giả liên lạc trực tiếp với SBTN theo địa chỉ của trang web http://sbtn.net . Đối với quý vị có khả năng tiếng Anh nhưng cần giúp kỹ thuật đọc, dưới đây là cách để đọc Wikileaks nhanh nhất:

- Vào Wikileaks qua việc xử dụng địa chỉ IP của website này: http://213.251.145.96/
- Sau khi trung tâm chính của Wikileaks bị tấn công, nhóm chủ trương Wikileaks đã chuyển tài liệu đến hàng trăm trung tâm phụ (mirror).
- Cách vào nhanh nhất là chọn một trung tâm phụ trong quốc gia của bạn. Nếu không có trong quốc gia thì thử một trung tâm phụ nào đó mà bạn thấy máy mình vào nhanh từ danh sách sau đây:
http://213.251.145.96/mirrors.html
- Sau khi vào trang web, chọn “Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables”. Đường nối này sẽ dẫn bạn đến trang “Secret US Embassy Cables”.
- Phía cột bên trái là các cách đọc tài liệu. Nếu bạn muốn đọc theo thời gian điện tín được chuyển đi thì bấm vào “Browse by creation date” hay đọc theo nguồn gốc của điện tín thì bấm vào “Browse by origin”.

BBT NguoiVietBoston

1 comment:

 1. This news could be bogus. It may be just a rumour floating around on the internet for Vietnamese only.

  Here is what I did.

  I download entire CableGate with 102 folders contain 1,138 files in .html format and search everyone for them for anything related to year 2020 between VN & China with keyword likes:

  Vietnam
  China
  Linh (for Nguyen Van Linh)
  Muoi (for Do Muoi)
  Hanoi
  Saigon
  2020 (year set to turn over)
  .....

  It turns out empty, nothing.

  I then download entire website torrent archive links and search its 4,424 folders contain 42,630 document torrents.

  Same thing, it turns out empty.

  I don't really know from where that news surfaced and I doubt that they could show the source.

  HLT.

  ReplyDelete

Enter you comment ...