. .

Sunday, January 9, 2011

DCVOnline đã có thể truy cập dễ dàng-LTC

DCVOnline đã có thể truy cập dễ dàng

New Update: 
Xin thông báo bạn đọc gần xa rõ:

URL mới của DCVOnline: http://buithixuan.dcvonline.net/
Saigon, 12/01/2011
LTC kính cáo

Suốt ngày hôm qua, 7/1/2011, người đọc từ Việt Nam (và có lẽ cả ở ngoài VN) đều không thể truy cập vào DCV.
Hôm nay (giờ VN), đã có thể vào trang DCV bình thường.

Lúc 10:00 PM, có 89 bạn đọc.
Lúc 11:53 PM có 19 bạn đọc.
Lúc 12:31 AM có 88 bạn đọc.(ngày 9/1/2011 giờ VN)

Bạn đọc có thể vào trang này: http://www.dcvonline.net/ để được dẫn đến trang này:


bạn nhập "các ký tự méo mó" vào ô trên, typing vài chữ (chào hỏi chẳng hạn) vào ô dưới, sau đó nhấn "request access" để tới trang Weblog xem thông báo và chỉ dẫn để vào trang chính DCV, như hình dưới đây:


hiện có tới 5 URLs để vào trang chính DCV


Chúng ta tin chắc rằng, DCV sẽ kiên trì hơn với bản nguyện của mình _góp phần truyền thông khách quan, chính xác, nhanh, kịp thời và rộng khắp các bình diện quan trọng của nan đề Việt Nam hiện tại.
Là người thường xuyên vài coi báo (nhưng không thường xuyên comment), tuy đôi khi tôi vẫn không đồng tình ít nhiều với cung cách trình bày quan điểm của tờ báo. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm và quý trọng DCV như tôi đã nói từ năm ngoái, Đàn Chim Việt Online (dcvonline.net) là một trong những tờ báo quan trọng của cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại, một đối trọng sừng sững của tập đoàn tà quyền hanoi hiện tại. Bọn chúng ra sức đánh dẹp ĐCV từ 19/12/2010 cho tới nay chưa ngưng nghỉ, đã nói lên điều đó. Vì thế quan tâm, đưa tin, phổ biến DCVOnline tới toàn thể bạn đọc trong cũng như ngoài nước là bổn phận tự nhiên của tất cả chúng ta.
Chỉ một chút đáng buồn là trong thời gian DCV bị đánh phá, rất nhiều tờ báo Web hải ngoại đã ít chủ ý tiếp sức với DCV, một dấu hiệu chắc chắn không thể chối cãi cho cái tật xấu ích kỷ, thờ ơ lạc hậu của người Việt chúng ta.
Chính cái cố tật thờ ơ xấu xa đó đã là dưỡng chất tốt cho Việt cộng sống còn tới hôm nay!

Last update at: 12:55 AM,  Sunday, Jan. 09, 2011
LTC
-------------------------

New Update: 
Xin thông báo bạn đọc gần xa rõ:
URL mới của DCVOnline: http://buithixuan.dcvonline.net/
Saigon, 1/12/2011
LTC

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...