. .

Saturday, May 21, 2011

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về Trang Nhà của Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI bị phá hoại

Thursday, 19 May 2011 23:01

LLCQ-logoLỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 19 tháng 5 năm 2011
về
Trang Nhà của Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Bị Phá Hoại

Ngay sau khi Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI (ĐLSN) phát chương trình hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2011 với chủ đề đặc biệt “Ngày sinh Hồ Chí Minh”, trang nhà của Đài đã bị phá, không còn có thể truy cập để nghe buổi phát thanh qua Internet.

Trong buổi phát thanh này, sau phần tin tức thường lệ, Đài ĐLSN đã phát bài phỏng vấn Linh mục Nguyễn Hữu Lễ về cuốn phim tài liệu “Sự Thật về Hồ Chí Minh” trình bày ý nghĩa và tác dụng của cuốn phim trong việc giải bày các sự kiện lịch sử Việt Nam. Kết thúc là bài quan điểm “Huyền thoại và sự thật” nói lên tệ nạn xùng bái lãnh tụ trong các chế độ CS.

Ngay sau khi buổi phát thanh chấm dứt, vào lúc 10 giờ tối, giờ Việt Nam, tức 8 giờ sáng tại California, Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 5, website của Đài tại địa chỉ  http://www.radiodaploisongnui.org/ đã bị phá hoại, không thể vào để nghe các buổi phát thanh hoặc đọc các tài liệu.

Ban Kỹ Thuật của Đài đã cấp thời thiết lập và nối kết Đài vào các địa chỉ sau để thính giả có thể truy cập: http://www.radiodaploisongnui.com/, và http://www.lldtcntq.org/. Các buổi phát thanh của Đài cũng được website thân hữu Đối Thoại loan tải, địa chỉ http://www.webdoithoai.net/.

Đài ĐLSN do LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC (LLCQ) thực hiện, phát thanh mỗi đêm về Việt Nam, từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam, tức 7 giờ 30 đến 8 giờ sáng cùng ngày tại Los Angeles, Hoa Kỳ, trên làn sóng trung bình (AM), tần số 1503 kí lô chu kỳ (kHz). Đài BBC Luân Đôn đã từng phát trên tần số này, nhưng đã ngưng hoạt động từ cuối tháng 3 năm nay. Buổi phát thanh đầu tiên của Đài được phát vào ngày Chúa Nhật, 15 tháng 5, 2011.

Nhân dịp này, LLCQ kêu gọi các cơ quan truyền thông, các hội đoàn, và quý thính giả giúp quảng bá Đài phát thanh ĐLSN để tiếng nói của Sự Thật được lan tỏa nhanh chóng và rộng rãi khắp nơi.

Muốn biết thêm chi tiết về Đài, xin liên lạc ông Ngô Quốc Sĩ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, kiêm Giám đốc Đài phát thanh ĐLSN, địa chỉ: PO Box 612882, San Jose, CA 95161, USA, email: lienlac.dlsn@gmail.com, điện thoại: (408)663-9860./.

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...