. .

Wednesday, March 7, 2012

Tường trình buổi gặp gỡ tại Toà Bạch Ốc ngày 5/3/2012 - Radio CTM

 * * *

Nhận định của LTC: Lịch sử có những điều lặp lại lạ lùng gần như là bí ẩn bất khả tri. Lịch sử Việt Nam có thể đang diễn ra như thế chăng?

Hãy so sánh các "hiện tượng", "hình tướng" mấu chốt sau:

- 1945, Hồ tặc (tức tên tội đồ dân tộc VN tên là Nguyễn sinh Cung) làm tay sai cho tên đồ tể Staline, đem chủ nghĩa mác lê của cộng sản đệ tam về VN, bắt đầu cho kỷ nguyên người Việt tự khủng bố nhau đầy bi thương máu lệ cho đất nước từ đó đến nay chưa có lối thoát.

- 2012, tức 67 năm sau, nhạc sĩ Trúc Hồ, cảm vì nghĩa trước tinh thần Việt Khang, đã dấy lên nơi người Việt hải ngoại lẫn trong nước một Cuộc Vận Động Quốc Tế lớn, đoàn kết, cùng chung một mục tiêu: đấu tranh bằng hành động cụ thể qua phương tiện truyền thông văn minh hiện đại của thế kỷ 21 nhằm giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam bạo tàn phi nhân sắt máu, giải thoát xứ sở khỏi tăm tối hận thù nghèo nàn tụt hậu nhục nhã ngõ hầu dựng xây một VN tự do, dân chủ và nhân quyền.

Một tên Hồ bắt đầu đem dân tộc cột chặt vào cái rọ hận thù ruột thịt tương tàn qua bàn tay đồ tể cộng sản quốc tế Staline.
Một tên Hồ đẹp hơn (Trúc Hồ) bắt đầu giải thoát dân tộc ra khỏi đường cùng dựa vào một ước mơ khơi nguồn thật đẹp cho quốc gia Việt Nam: Việt Khang

Lê Tùng Châu, ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, Mar. 6, 2012

* * *
Ông ĐỖ HOÀNG ANH, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington DC, MD & VA Hoa Kỳ:
...Chúng ta đã tổ chức nhiều cuộc tranh đấu tại thủ đô Washington, trước Tòa Bạch Ốc nhiều lần, như lần Phan văn Khải, Nguyễn tấn Dũng qua...nhưng chưa có lần nào chúng ta đông đảo, có khí thế như ngày hôm nay, chưa có lần nào đoàn kết như ngày hôm nay. Và tinh thần này, sự đoàn kết này sẽ mãi mãi trong mỗi người chúng ta.
Chúng ta sẽ duy trì tinh thần này, khí thế này cho đến khi nào chúng ta thắng lợi, giải thể chế độ cộng sản, mang lại tự do dân chủ nhân quyền thực sự cho 80 triệu đồng bào trong nước thì lúc đó chúng ta mới nghỉ. Và với khí thế đoàn kết này, ngày đó không còn xa nữa...Chúng ta sẽ về lại Saigon không còn bóng cộng sản...
mời nghe thêm ở Video Clip dưới dây:

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...