. .

Thursday, April 26, 2012

Cảnh đàn áp, súng nổ, pháo nổ ném của công an vào dân khi cướp đất Văn Giang sáng 24-4-2012

-Cảnh "đi càn" lúc 6h sáng ngày 24-4-2012 trong trận càn quét hỗ trợ cướp đất với sự có mặt của hơn 2000 công an và đầu gấu ở Văn Giang. Cảnh trên cánh đồng Phụng Công, Cửu Cao - by CongbangPhapluat

Thật oai hùng thay bộ đội CS trang bị giày vớ súng đạn lựu đạn tấm chắn anh dũng như các kỵ binh La Mã tràn vào đánh giết người nông dân VN không vũ khí trong tay!


-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...