. .

Wednesday, October 5, 2016

TƯ TƯỞNG số 1 / 1967

by LTChau Oct. 12, 2016


TƯ TƯỞNG số 1 / 1967

tháng 8 / 1967, 540 pages


Tập san Nghiên cứu, Biên khảo các chủ đề Triết học, Văn chương, Giáo dục và Học thuật của Viện Đại Học Vạn Hạnh, 222 Trương Minh Giảng, Saigon 3


Trọn bộ 50 số TƯ TƯỞNG khởi từ 1967 đến tháng 3 / 1975
Tập san TƯ TƯỞNG do Hòa thượng Thích Minh Châu [1918-2012] làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, ngoài thầy Thích Đức Nhuận [1897 – 1993], Thích Tuệ Sỹ, Thích Quảng Độ, ban Biên tập bài vở còn gồm nhiều vị cộng tác là những giáo sư danh tiếng là Giảng sư tại Vạn Hạnh (và nhiều Đại Học khác tại Saigon) như: các Giáo sư Nguyễn Đăng Thục [1909-1999], Phạm Công Thiện [Thích Nguyên Tánh - 1941-2011], Ngô Trọng Anh, Lê Tôn Nghiêm, Kim Định [1915-1997], Thạch Trung Giả, Tôn Thất Thiện [1924-2014], Doãn Quốc Sỹ, Lê Mạnh Thát và nhiều vị khác.


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...