. .

Tuesday, February 28, 2017

Audio / Video Clip Phỏng Vấn Cha Nguyễn Văn Lý về Lời Kêu Gọi Tổng Biểu Tình ngày 5/3/2017

by Giáo Sư Nguyễn Chính Kết, Feb. 28, 2017


Audio / Video Clip Phỏng Vấn Cha Nguyễn Văn Lý về Lời Kêu Gọi Tổng Biểu Tình ngày 5/3/2017

do Giáo Sư Nguyễn Chính Kết thực hiện ngày 28/2/2017

Nghe để biết thêm nhiều chi tiết mở rộng với các ý nghĩa phong phú quý báu do chính Cha Lý trình bày cặn kẽ về Lời Kêu Gọi Tổng Biểu Tình ngày 5/3/2017 sắp tới, những điều không có trong Văn Bản Lời Kêu Gọi 16 điểm của Tập Hợp Quốc Dân Việt ban hành ngày Feb. 5, 2017 tức cách đây gần 1 tháng.
https://youtu.be/e2adK6YeiHU?list=PLq5vQcvGesciCHIWvv2o3ZisuTAZkwXH4

Lược Chú về Giáo Sư Nguyễn Chính Kết:

(by Lê Tùng Châu)


- Sinh 1952 tại Sơn Tây Bắc Việt
- Di cư vào Nam 1954, cư ngụ tại Giáo Xứ Xóm Mới, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định.
- Trước khi miền Nam thất thủ vào black April 1975, từng xuất thân tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X (Pontifical College St Pius X), Đà Lạt.
- từ 2001 lên tiếng ủng hộ Linh Mục Thadeus Nguyễn Văn Lý và viết những bài thức tỉnh lương tâm con người trước tình trạng bị trị bởi chế độ cộng sản độc tài và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bị bách hại.
- 2006 chung tay hình thành Khối 8406 với Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam. Tháng 12/2006 đào tỵ sang Hoa Kỳ. Tháng 3/2007 chế độ Hanoi đã ra lệnh truy nã Giáo Sư Nguyễn Chính Kết và lén lút bức hại người thân của Giáo Sư Nguyễn Chính Kết đang còn sống tại Saigon.


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...