. .

Sunday, February 10, 2019

Tap Chi Phổ Thông

by Nguyễn Vỹ

Tap Chi Phổ Thông

Tờ Phổ Thông của Nguyễn Vỹ là Nguyệt san Tạp chí, chuyên về Văn hóa và Kiến thức Phổ thông, xuất bản lần đầu năm 1952. Toà soạn tại Đà Lạt. Đến số 8 thì dừng.

==> Issuu Preview for sample:


Tục bản tháng 11 năm 1958 với dạng Bán Nguyệt san, Toà soạn tại 227 Phạm Ngũ Lão Sài Gòn. Báo vẫn tiếp tục đến 1974 ngay cả khi Nguyễn Vỹ đã qua đời năm 1971 vì tai nạn xe cộ trên đường từ Mỹ Tho về Sài Gòn. Không rõ số cuối cùng là số mấy, chỉ biết -theo nhà văn Viên Linh- Tạp chí Phổ Thông "khá trường cửu, sống tới hơn 20 năm, khoảng hơn hai trăm số báo"
Cũng theo nhà văn Viên Linh: "Nguyễn Vỹ là một tên tuổi lớn từ thời tiền chiến, cần phải viết về ông trong một bài riêng, bài này chính yếu là về khu báo chí nói chung. Báo Phổ Thông những năm 1959, 1960 cũng là tờ báo duy nhất (hay đặc biệt) mời được sự cộng tác của những tên tuổi lớp trước, mà đa số các báo khác không mời được: có thể kể đó là Thiếu Sơn, Tế Xuyên, Vi Huyền Đắc…"

==> Preview on Issuu [15 số]

==> Mediafire download:

pho-thong-09 Apr 15 1959 - 16 MB

pho-thong-18 Aug 19 1959 - 16 MB

pho-thong-21 Oct 15 1959 - 28 MB

pho-thong-22 Nov 1 1959 - 27 MB

pho-thong-24 Dec 1 1959 - 101 MB

pho-thong-25 Dec 15 1959 - 36 MB

pho-thong-26 Jan 1 1960 - 17 MB

pho-thong-29 Mar 1 1960 - 16 MB

pho-thong-30 Mar 15 1960 - 16 MB

pho-thong-31 Apr 1 1960 - 17 MB

pho-thong-32 Apr 15 1960 - 16 MB

pho-thong-33 May 1 1960 - 14 MB

pho-thong-34 May 15 1960 - 16 MB

pho-thong-42 Sept 15 1960 - 24 MB

pho-thong-43 Oct 1 1960 - 86 MBNo comments:

Post a Comment

Enter you comment ...