. .

Sunday, February 17, 2019

Tạp chí Văn Học
Tạp chí Văn Học


Văn Học là Nguyệt san Tạp chí, chuyên về Văn hóa Xã hội Nghệ thuật và Diễn đàn Sinh viên Việt Nam Tự do.
Chủ trương: Phan Kim Thịnh. Chủ bút: Dương Thứ Lang. Thư ký Tòa soạn: cô Nguyễn Phương Khanh. Tòa soạn: 61 Lê Văn Duyệt, Saigon I

Văn Học số đầu tiên #1 ngày 1-11-1962 đến #72 ngày 1-5-1967. Từ #73 ngày 1-6-1967 đến #86 ngày 1-1-1969.
Tất cả từ #1 đến #86 chuyên về văn hoá, chính trị, xã hội và giới thiệu những sáng tác mới trong hoàn cảnh đương thời.
Từ #87 ngày 1-3-1969 Văn Học chuyển sang Chủ Đề chuyên về văn học dân gian, văn học bình dân, văn học quốc tế và giới thiệu, nhận định & phê bình văn thi sĩ tiền chiến và hiện đại trong và ngoài nước.

Trải trong 13 năm từ 1962 đến 1975 với Số đầu tiên ngày 1-11-1962 và Số cuối cùng ngày 26-3-1975, Văn Học có cả thảy 203 số, gồm 86 số Tạp chí và 117 số Chủ đề.

==> Issuu Preview for sample:

==> Preview on Issuu [16]

==> Mediafire download [16]:

Van Hoc so 01 11-1962 [16 MB]

Van Hoc so 02 12-1962 [19 MB]

Van Hoc so 12 10-1963 [112 MB]

Van Hoc so 36 15-4-1965 [60 MB]

Van Hoc so 37 1-5-1965 [61 MB]

Van Hoc so 38 15-5-1965 [28 MB]

Van Hoc so 41 7-7-1965 [33 MB]

Van Hoc so 53 1-1-1966 [34 MB]

Van Hoc so 73 May 1967 [29 MB]

Van Hoc so 99 - 1969 Nguyen Sa Thi sy cua Tinh Yeu [22 MB]

Van Hoc so 100 Nguyen Binh Lo Buoc Sang Ngang Jan 1970 [36 MB]

Van Hoc so 105 Apr 15 1970 Nguyen Tuan [55 MB]

Van Hoc so 169 Vui Buon Cua Nguoi Viet Bao July 1973 [57 MB]

Van Hoc so 180 Nguyen Binh Nha Tho Binh Dan Feb 25 1974 [62 MB]

Van Hoc so 182 Hue Trong Tri Nho Apr 15 1974 [34 MB]

Van Hoc so 187 Tho Van Chieu Hon 7-1974 [27 MB]


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...