. .

Saturday, March 1, 2008

Đồng Nai: Một thượng uý công an đánh học sinh, 28/2/2008

Đồng Nai: Một thượng uý công an đánh học sinh, 28/2/2008

Nguồn (đã mất): http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=120566&Catid=22
Trang đăng lại tin này: http://www.tin247.com/dong_nai_mot_thuong_uy_cong_an_danh_hoc_sinh-6-21248108.html

Đó là thượng uý Vũ Nguyên Thái - cán bộ CA TP.Biên Hoà. Trả lời cơ quan công luận, thượng uý Thái thừa nhận có ẩu đả với em Nguyễn Anh Đức (HS lớp 11 Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.Biên Hoà).