. .

Friday, December 2, 2011

Chúc mừng sinh nhật Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ 02.12.2011

Chúc mừng sinh nhật Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ 02.12.2011


Lại một sinh nhựt nữa của anh Vũ trong lao tù cộng sản!
Chúng tôi không quên anh.
Cầu mong sao, anh khỏe, vui và lạc quan, chặng đường sáng lạn cho quê hương sắp hiện ra rồi.
Bọn người phản nước hại dân, phi nhân độc ác hãm hại anh, đang quắn đít như chó cháy đuôi. Ngày chúng theo chân Gaddafi thấy ngay trước mắt rồi...
Mong anh vững chãi chờ ngày sắp tới đem tâm lực ra giúp dân giúp nước.

Cám ơn anh và chúc chị Hà, hiền thê của người anh hùng Cù Huy Hà Vũ vạn an!

LTC và thân hữu

-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...