. .

Tuesday, January 24, 2012

Cung Chúc Tân XuânNăm Mới Nhâm Thìn, LeTungChau Library Kính Chúc Quý Bạn Đọc Một Năm Mới An Khang Và Đất Nước Việt Nam Mến Yêu Sớm Thoát Ách Cộng Sản, Sớm Tấu Lên Một Khúc Bình Minh Ngời Rạng Nhân Từ
Tết Nhâm Thìn 2012


-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...