. .

Sunday, January 15, 2012

Tài Liệu về chủ nghĩa Cộng Sản Sụp Đổ ở Đông Âu và Liên Xô-LTC tổng hợp

Nơi tham khảo tài liệu về Sụp Đổ của cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô:

Từ Đảng Dân Chủ Việt Nam: CNCS Sụp Đổ ở Đông Âu và Liên Xô
Từ Wikipedia:
Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu
: đây chỉ là tài liệu tổng quát, có giá trị như một cái sườn chung để tìm hiểu các biến cố qua diễn biến thời gian, còn các chi tiết vẫn đang chưa hoàn thiện.
Từ RFI:
Kỷ niệm 20 năm chủ nghĩa cộng sản sụp đổ (Phần I)
Kỷ niệm 20 năm chủ nghĩa cộng sản sụp đổ (Phần II)
Kỷ niệm 20 năm chủ nghĩa cộng sản sụp đổ (Phần III)
Từ BBC:
Ngày Tường Berlin sụp đổ Cập nhật: 17:20 GMT - thứ hai, 9 tháng 11, 2009 : Trang này chứa nhiều tài liệu liên quan bổ ích.

.

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...