. .

Tuesday, March 6, 2012

Hình ảnh đồng bào đi yểm trợ Thỉnh Nguyện Thư tại tòa Bạch Ốc ngày 5 tháng 3 năm 2012.

Photographer: Áo Trắng Cờ Vàng

>


-------------------

Vài thông tin từ bên ngoài của các Blogger hiện ở WASHINGTON DC:

Mỹ-Lan says:
March 5, 2012 at 9:30 pm

"...hàng ngàn đồng-bào đã tụ-tập tại Công-Viên Lafayette, đối-diện Toà Bạch-Ốc cũng phải đứng chịu trận với cơn lạnh sáng nay ở Washington, D.C.
Mặc dù những giới-chức của Toà Bạch-Ốc cố-tình né tránh vấn-đề nhân-quyền đang bị vi-phạm nặng-nề tại Việt-Nam, có lẽ không ít đồng-bào dự-khán thất-vọng, nhưng sau cùng Tổng-Thống Barack Obama đã ký văn-bản chính-thức công-nhận ngày 5 tháng 3 là Ngày Nhân-Quyền cho Việt-Nam. Đây là một thắng-lợi to-tát trong sự mong đợi của hàng triệu người Việt hải-ngoại và là một đòn đau cho bọn tà-quyền Việt-cộng và đám Việt-gian hằng có ý-đồ phá-hoại bước tiến dân-chủ mà chúng ta luôn tranh-đấu cho một Việt-Nam không cộng-sản và giàu mạnh.


-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...