. .

Monday, October 10, 2022

Sách đang dịch: "Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams by George J. Veith" PART II


 Nhảy Vào CUỘC VIỄN CHINH

Việt Nam Cộng Hoà Nửa Đường Đứt Gánh

Le Tung Chau dịch

2021


Nguyên tác:

Drawn Swords in a Distant Land

South Vietnam’s Shattered Dreams

by George J. Veith

Encounter Books 2021


Vì sách quá dày (24 Chương, 600 trang) nên sẽ chia làm 2 parts.
Đây là

Part II

từ Chương 13 đến hết (Chương 24)
Đã đăng dần từ trung tuần tháng 12 / 2021, mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 8 trang

© bản Việt dịch by Lê Tùng Châu

Mọi yêu cầu khác, xin vui lòng liên lạc qua email: letungchau@protonmail.com

Mục Lục- Lời Cảm Tạ

- Dẫn Nhập

- Chương 1 “NHỮNG NGÀY VUI NHẤT ĐỜI TÔI” - Nguồn gốc Việt Nam Cộng Hòa

- Chương 2 “NẾU QUÂN ĐỘI YẾU, CHẾ ĐỘ CŨNG YẾU THEO” - Cuộc đấu giành quyền bính

- Chương 3 “HOẶC DIỆM ĐỔI ĐƯỜNG LỐI HOẶC CHÚNG TÔI SẼ ĐỔI DIỆM” - Cái chết của Diệm

- Chương 4 “ĐẠI DIỆN CHO MỌI KHUYNH HƯỚNG QUỐC GIA” - Dương Văn Minh phác lập một tiến trình mới

- Chương 5 “QUẢ ĐẤT TRÒN CÒN NGÀY GẶP LẠI” - Cú Chỉnh Lý của Nguyễn Khánh

- Chương 6 “CẦN ĐẾN MỘT CHÍNH PHỦ QUÂN NHÂN ĐÍCH THỰC” - Gieo gì Gặt Nấy

- Chương 7 “CHÚNG TÔI ĐÃ CHÁN MỨA ĐẢO CHÍNH” - Chuyển Về Chính Quyền Dân Sự

- Chương 8 “TÔI MUỐN ĐEM LẠI THAY ĐỔI THỰC SỰ CHO ĐỜI SỐNG TOÀN DÂN” - Hệ Lãnh Đạo Mới

- Chương 9 “CHỈ MỘT PHÁT SÚNG LÀ CƠN ĐIÊN BÁM THEO LIỀN” - Đệ Nhất Chu Niên Lê Thê Của Nguyễn Cao Kỳ

- Chương 10 “GẠO CŨNG CẦN YẾU NHƯ ĐẠN” - Kiến Thiết Quốc Gia

- Chương 11 “BẢN HIẾN PHÁP NÀY CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHUẨN Y” - Phen Thử thách cuối cùng của Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia

- Chương 12 “KỂ TỪ GIÂY PHÚT NHẬM CHỨC NÀY, TÔI THUỘC VỀ QUỐC DÂN” - Buổi Chào Đời Nền Đệ Nhị Cộng Hoà

- Chương 13 “ĐỪNG QUÊN ĐÂY LÀ ĐẤT NƯỚC CỦA CHÚNG TA” - Đập Tan Trận Tấn Công Tết Mâu Thân của Cộng Sản
(hết Part I)

Part II:
- Chương 14 “MỘT QUỐC GIA MÀ KHÔNG THỂ TỰ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC THÌ ĐÓ ĐÂU CÓ PHẢI LÀ QUỐC GIA” - Tổng thống Thiệu Phá Vòng Kềm Toả

- Chương 15 "HỘI NGHỊ NÀY SẼ QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC TÔI MÀ” - Săn Tìm Hòa Bình

- Chương 16 “LÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỐC GIA NÀY CHÚNG TÔI ĐÂU CÓ PHẢI LÀ BỌN BẠO CHÚA HIẾU CHIẾN” - Tổng thống Thiệu đề xuất sáng kiến Hòa Bình

- Chương 17 “ĐƯỜNG XA, GIÁ HẠ” - Tổng thống Thiệu vạch chiến lược mới

- Chương 18 “CHẲNG MẤY KHI CHÚNG TÔI THẤU TỎ ĐƯỢC TÀI CHÁNH PHÍ CỦA CHIẾN THẮNG” - Tìm Cách An Ổn Kinh Tế

- Chương 19 “RỒI CHIẾN TRANH SẼ LỤI TÀN DẦN” - Những Ý Nghĩ Kỳ Quặc và Những Tâm Tư Khác

- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Lời người dịch

Danh mục Tra cứu

(Bảng Mục Lục này sẽ được update dần ...)

$pageIn Part II-Phân đoạn 01 (40): 40 -> là số thứ tự nếu tính tiếp theo Phân đoạn 39 của Part I
Ngày đăng: Oct. 10, 2022

Chương 13 (1)

Mời bạn đón đọc Chương 13 (2) vào ngày Oct. 16, 2022$pageOut$pageIn Part II-Phân đoạn 02 (41)
Ngày đăng: Oct. 18, 2022

Chương 13 (2)

Mời bạn đón đọc Chương 13 (3) vào ngày Oct. 22, 2022$pageOut $pageIn Part II -Phân đoạn 03 (42)
Ngày đăng: Oct. 21, 2022

Chương 13 (3)

Mời bạn đón đọc Chương 13 (4) vào ngày Oct. 26, 2022$pageOut $pageIn Part II -Phân đoạn 04 (43)
Ngày đăng: Oct. 26, 2022

Chương 13 (4)

Mời bạn đón đọc Chương 13 (5 và hết) vào ngày Nov. 1, 2022$pageOut$pageIn Part II -Phân đoạn 05 (44)
Ngày đăng: Nov. 2, 2022

Chương 13 (5 và hết)

Mời bạn đón đọc Chương 14 (1) vào ngày Nov. 7, 2022$pageOut$pageIn Part II -Phân đoạn 06 (45)
Ngày đăng: Nov. 17, 2022

Chương 14 (1)

Mời bạn đón đọc Chương 14 (2) vào ngày Nov. 22, 2022$pageOut$pageIn Part II -Phân đoạn 07 (46)
Ngày đăng: Nov. 22, 2022

Chương 14 (2)

Mời bạn đón đọc Chương 14 (3) vào ngày Nov. 27, 2022$pageOut$pageIn Part II -Phân đoạn 08 (47)
Ngày đăng: Nov. 26, 2022

Chương 14 (3)

Mời bạn đón đọc Chương 14 (4) vào ngày Dec. 2, 2022$pageOut$pageIn Part II -Phân đoạn 09 (48)
Ngày đăng: Dec. 2, 2022

Chương 14 (4)

Bài Phỏng vấn ô. Nguyễn Văn Ngân (do ô. Trần Phong Vũ thực hiện tháng 9 năm 2006) tôi có đăng lại tại Post có tựa Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu để bạn đọc dễ tham khảo ('Bài Phỏng vấn' nằm trong phân đoạn 6 đến phân đoạn 9)
Mời bạn đón đọc Chương 14 (5 và hết) vào ngày Dec. 7, 2022$pageOut$pageIn Part II -Phân đoạn 10 (49)
Ngày đăng: Dec. 7, 2022

Chương 14 (5 và hết)

Mời bạn đón đọc Chương 15 (1) vào ngày Dec. 15, 2022$pageOut $pageIn
Vì lý do trục trặc kỹ thuật, nên Chương 15 (1) bị trễ hạn đăng ngoài ý muốn.
Xin bạn đọc thông cảm chờ vài ngày.
Cám ơn quý bạn đọc.

LTC kính cáo
Jan. 5, 2023Trục trặc kỹ thuật, đã qua, nay xin đăng tiếp Chương 15 hầu bạn đọc
Cám ơn quý bạn đọc đã thông cảm chờ,

LTC kính cáo
Feb. 15, 2023


Part II -Phân đoạn 11 (50)
Ngày đăng: Feb. 15, 2023

Chương 15 (1)

Mời bạn đón đọc Chương 15 (2) vào ngày Feb. 21, 2023$pageOut
$pageIn Part II -Phân đoạn 12 (51)
Ngày đăng: Feb. 21, 2023

Chương 15 (2)

Mời bạn đón đọc Chương 15 (3 và hết) vào ngày Feb. 26, 2023$pageOut$pageIn Part II -Phân đoạn 13 (52)
Ngày đăng: Feb. 28, 2023

Chương 15 (3 và hết)

Mời bạn đón đọc Chương 16 (1) vào ngày Mar. 6, 2023 $pageOut
$pageIn Part II-Phân đoạn 14 (53)
Ngày đăng: Mar. 6, 2023

Chương 16 (1)

Mời bạn đón đọc Chương 16 (2) vào ngày Mar. 11, 2023 $pageOut
$pageIn Part II-Phân đoạn 15 (54)
Ngày đăng: Mar. 16, 2023

Chương 16 (2)

Mời bạn đón đọc Chương 16 (3) vào ngày Mar. 21, 2023 $pageOut
các Phần tiếp theo ==>
.

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...