. .

Wednesday, June 29, 2016

Phóng Sự Truyền Hình Thảm Họa Cá Chết - Biển Vietnam chết

by PTS Taiwan Television, June 2016


Phóng Sự Truyền Hình Thảm Họa Cá Chết từ nhà máy thép Formosa - Hà Tĩnh Vietnam do đài truyền hình PTS của Taiwan thực hiện và post lên You Tube June 20, 2016.LTC saved June 29, 2016

Update: Bản phụ đề.

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...