. .

Friday, October 28, 2016

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tổ chức Chính trị, Hành chánh, Tư pháp và Tài chánh - by Đào Văn Hội, Saigon 1959


VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tổ chức Chính trị, Hành chánh, Tư pháp và Tài chánh - by Đào Văn Hội, Saigon 1959


- Cho tới hôm nay, sau 41 năm chiến tranh quốc - cộng im tiếng súng, nhưng tiếng chân chính, tiếng lẽ phải không im, mà ngày càng có cơ vang to hơn bởi nhiều lớp trẻ hậu duệ tinh anh của giống nòi Việt nhất tề cật vấn hỏi tội đoàn người cộng sản phi nhân vô pháp vô luân, vô gia đình, vô tổ quốc, vô thần.
- Cho tới hôm nay, tuy ngoài miệng thì vẫn còn cố rệu rạo những câu tiêu ngữ "chiến thắng" đã nát nhầu với lý công đạo, nhưng trong bụng dạ tập đoàn máu ba đình run sợ hơn bao giờ hết khi nghe thấy 4 chữ VIỆT NAM CỘNG HÒA, khi nhìn thấy những người trẻ tuổi mới đôi mươi ba mươi tìm lại cờ vàng, tìm lại giá trị Nhân Bản, Tự Do và Dân Chủ của chế độ VIỆT NAM CỘNG HÒA ở miền Nam tự do hơn bốn mươi năm về trước.
Sự tìm về đó chính đáng, và cũng là một lẽ thường hằng biến dịch ắt phải xảy ra của chân lý đất trời, khi ách thống trị máu của tập đoàn máu cộng sản ba đình hoàn toàn phá sản, và chúng đang đang lò dò lê những bước chót tới giá treo cổ của lịch sử để đền tội đã phản trắc với tiền nhân bao đời đã gầy dựng nên giải gấm vóc hình chữ S này.
Trong bối cảnh đó, những tài liệu như biên soạn sau đây của tác giả Đào Văn Hội sáu mươi năm về trước rất có ích cho anh chị em trẻ tuổi -cũng như ngay cả với những người tuổi đã sáu, bảy mươi nếu trước đây lơ đễnh với chính sự nước nhà- cho những ai muốn tìm xem một chế độ Tự Do Dân Chủ với Tam Quyền Phân Lập phân minh (*) ... có cấu trúc công quyền từ thượng tầng trung ương về tới địa phương ... nó như thế nào.
Tìm biết để thấy mối tương phản giữa một chế độ văn minh với một chế độ man rợ nó như thế nào?
Tìm biết để tăng trưởng hiểu biết và trí sáng tạo cho công cuộc tái thiết một nước Việt Nam Dân Chủ hồi sinh nhất định phải đến trong ngày một ngày hai tới đây


Oct, 2016
LTC

(*): Bài liên quan: TAM QUYỀN PHÂN LẬP LÀ GÌ? [gồm 3 bài] by Lê Tùng Châu, 2012

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...