. .

Monday, April 3, 2017

Biểu Tình lần 5, sang ngày thứ nhì

Lê Tùng Châu tổng hợp, April 3, 2017


Biểu Tình lần 5, sang ngày thứ nhì

8 Video clips by Facebooker Bạch Hồng Quyền April 3, 2017
Joined, edited & saved by Le Tung Chau

Lên đường đòi công lý của đồng bào Thạch Bằng, Thạch Kim huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh Sáng sớm April 3, 2017
Đồng bào đã chiếm UB huyện Lộc Hà lúc 10:00AM April 3, 2017


https://youtu.be/dBXPtuLVA28Cộng sản bắt đầu thăm dò "đối thoại" với dân tại UB Huyện Lộc Hà Hà Tĩnh 3:00PM April 3, 2017

2 video clips by FB Bạch Hồng Quyền April 3, 2017
joined, edited & saved by Le Tung Chau


https://youtu.be/hfQkm9IxqAM
Biểu Tình phong tỏa Quốc Lộ 1 tại chân Đèo Con thuộc xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh sang ngày thứ nhì [phần 2]

3:00PM đến 4:15PM April 3, 2017
Video clips by FB Lê Mỹ Hạnh
joined, edited & saved by Le Tung Chau


https://youtu.be/6K7k5i4lCJs


Biểu Tình phong tỏa Quốc Lộ 1 tại chân Đèo Con thuộc xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh sang ngày thứ nhì [phần 3]

4:15PM April 3, 2017
Video clips by FB Lê Mỹ Hạnh
edited & saved by Le Tung Chau

https://youtu.be/KZwtl0a4riUViệt cộng nhượng bộ bước 1 tại Lộc Hà, Hà Tĩnh

video clip by FB Hoang Binh thực hiện ngay tại nơi đồng bào đang chiếm được chiều nay 3:30PM, April 3, 2017: hang ổ huyện Lộc Hà của Việt cộng
edited & saved by Le Tung Chau

STT của FB Hoang Binh lúc 3:30PM chiều nay, April 3, 2017:

"Với khoảng vài ngàn cscđ và công an các loại được trang bị đầy đủ khiên, dùi cui...vv nhưng khi đứng trước gần 8000 dân, chính quyền đã chọn giải pháp đối thoại. Nếu biết lắng nghe dân và đền bù cho dân thoả đảng thì sự việc đâu đến nỗi như thế này"


https://youtu.be/pkODOAlkhIk


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...