. .

Wednesday, February 20, 2019

Tạp Chí Ý THỨC


Tạp Chí Ý THỨC


Ý Thức là Tạp chí Bán Nguyệt San Văn học Nghệ thuật
Chủ nhiệm: Dược sĩ Nguyễn Thị Yến
Tổng Thư Ký: Nguyên Minh
Quản lý: Nguyễn Thị Dung
Tòa soạn: 666 Phan Thanh Giản, Saigon

Số đầu tiên ra ngày 01-10-1970
Được 2 năm báo phải đình bản vì thiếu nhân sự điều hành
Ý Thức số 24 phát hành xong thì đình bản (1972)


==> Fully Preview on Issuu [6]

==> PDF download

Y Thuc 01 Oct 01 1970
Y Thuc 02 Oct 15 1970
Y Thuc 03 Nov 01 1970
Y Thuc 04 Nov 15 1970
Y Thuc 05 Dec 01 1970
Y Thuc 06 Dec 15 1970


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...