. .

Wednesday, April 10, 2019

Lý Tống Trong Lòng Dân Tộc - USA 1993

nhiều người viết - USA 1993


Lý Tống Trong Lòng Dân Tộc

- USA 1993

Thân hữu và Nhân sĩ viết về Lý Tống. Thân Hữu xuất bản, Hoa Kỳ 1993
Trung Úy Pilot Lý Tống [1946-2019], người Phi Công QLVNCH kiêu dũng, tài năng và gan dạ, đã trọn đời vì lý tưởng Tự Do và hy sinh, cống hiến cho quốc gia dân tộc, một mẫu người hùng kỳ diệu hiếm hoi giữa thiên bi Sử khổ nạn của dân tộc Việt Nam


==> Preview on Issuu
==> Download PDF book [Mediafire, good quality, 209 MB]

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...