. .

Thursday, January 6, 2011

Mô hình sụp đổ của chế độ cộng sản tại VN-Quốc Phùng, Danlambao

...Cách Mạng Toàn Dân của Việt Nam sẽ mang màu sắc tương tự một cuộc nổi dậy của nhân dân Romania chống chế độ độc tài Cộng Sản, lật đổ và xử tử hình vợ chồng tên độc tài Nicolae - Elena Ceausescu. Rất khó cho Việt Nam có được cuộc cách mạng nhung như là một diễn biến hòa bình, hay một cuộc cách mạng màu do bởi sự ngoan cố và tham lam vô độ của đảng CSVN. Một cuộc Cách Mạng Toàn Dân có lẽ sẽ là giải pháp thích hợp nhất để bảo vệ giang sơn gấm vóc do cha ông để lại. Đây là lúc từng đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam nên sám hối, trở về với dân tộc...

Mô hình sụp đổ của chế độ cộng sản tại VN
Quốc Phùng,  Danlambao 

Xem thêm: Tử Hình Nicolae - Elena Ceausescu

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...