. .

Thursday, March 3, 2011

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế tuyên bố chấm dứt “làm việc” với CA cộng sản-CTV Danlambao

...Bác sĩ Quế đã dứt khoát tuyên bố: Kể từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng Ba, 2011, tôi, Nguyễn Đan Quế, sẽ chấm dứt “làm việc” với bất cứ cơ quan, tổ chức nào của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Lập trường và quan điểm của tôi về đất nước luôn trước sau như một và minh bạch rằng: “Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lại tất cả quyền tự do căn bản cho nhân dân Việt Nam đã bị tước đoạt từ mấy chục năm nay...


Bác sĩ Nguyễn Đan Quế tuyên bố chấm dứt “làm việc” với CA cộng sản

Posted on by truongthondlb1

CTV Danlambao – “Kể từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng Ba, 2011, tôi, Nguyễn Đan Quế, sẽ chấm dứt “làm việc” với bất cứ cơ quan, tổ chức nào của chính quyền Cộng Sản Việt Nam.” – Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

Theo nguồn tin thân cận từ các phong trào dân chủ đang hoạt động trong nước, sáng thứ Ba, công an Quận 5 đã đem xe đến áp lực Bác sĩ Nguyễn Đan Quế lên phòng Công An Quận 5 “làm việc”.

Đúng 9 giờ sáng thứ Ba, tại trụ sở Công An, Bác sĩ Quế đã dứt khoát tuyên bố:

Kể từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng Ba, 2011, tôi, Nguyễn Đan Quế, sẽ chấm dứt “làm việc” với bất cứ cơ quan, tổ chức nào của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Lập trường và quan điểm của tôi về đất nước luôn trước sau như một và minh bạch rằng: “Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lại tất cả quyền tự do căn bản cho nhân dân Việt Nam đã bị tước đoạt từ mấy chục năm nay. Việt Nam, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một quốc gia tự do, dân chủ. Các ông muốn giữ tài liệu hay sách báo thì đó là quyền của các ông, nhưng hành động đó vì phạm quyền riêng tư của cá nhân tôi. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không bao giờ ký một văn bản nào nữa.”

Các cán bộ Công An đã tìm cách thuyết phục Bác sĩ Nguyễn Đan Quế "hợp tác" để giải quyết vấn đề một cách "êm đẹp" nhưng Bác sĩ Quế đã khước từ. Ông yêu cầu để ông về nhà.

Sau mấy tiếng đồng hồ giằng co, đến khoảng 1 giờ chiều thứ Ba, một lãnh đạo cao cấp của Công An đã vào văn phòng trở giọng nhẹ nhàng và đề nghị cho xe đến để đưa Bác sĩ ra về vì, theo lời viên lãnh đạo, bác sĩ đã “hơi mệt”. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế khước từ ân huệ của Công An. Sau đó bác sĩ bước ra phỏi phòng họp, tự đón Taxi để về nhà.

Như Washington Post đã nhận xét hôm qua, hiện nay “không rõ là Bác sĩ Nguyễn Đan Quế có đồng ý lại tái diễn trò hề “làm việc với công an” hôm thứ Ba hay có thể bị bắt lại nữa.”


Đó là phần tin hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hoạt động của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và các phong trào dân chủ tại Việt Nam trong bản tin sắp tới.

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...