. .

Friday, August 26, 2011

Chế độ này không phải là của Nhân dân ta nữa!-Gs Chu Hảo

Đài truyền hình Hà Nội: Biểu tình là phản động!
GS. Chu Hảo/ Theo: nguoilotgach

THÔNG ĐIỆP KHẨN

Thưa các anh chị,
Xin mời các anh chị xem lại đoạn băng của Đài truyền hình Hà Nội về cuộc biểu tình ôn hòa của những người yêu nước phản đối dã tâm xâm lược của bè lũ bá quyền cực đoan Trung Quốc, (thế mà) họ (dám) gọi là các phần tử phản động, những kẻ xấu, kể cả những người như anh Nguyên Ngọc cùng một số anh em khác mà chúng ta biết rõ và trân trọng.
Nếu đây cũng là quan điểm chính thức của Đảng và Nhà nước thì Chế độ này không phải là của Nhân dân ta nữa rồi!

Chúng ta cần phải làm gì, thưa các anh chị? Nên chăng bước đầu đến thẳng trụ sở Thành ủy Hà Nội chất vấn trực tiếp Bí thư Phạm Quang Nghị ?

Kính thư!

Chu Hảo


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...