. .

Friday, March 29, 2013

HIẾP PHÁP của cộng sản

'HIẾP PHÁP'

Hiến pháp bị hiếp dâm nên gọi tắt là Hiếp pháp?

Không cần thêm lời chú thích nào nữa! Hôm nay, 29/3/2013, báo Việt cộng đồng loạt tố cáo chế độ cộng sản Hà Nội hiếp dâm dân Việt Nam: HIẾP PHÁP.

Mời bạn đọc xem loạt ảnh chụp màn hình báo của chúng nó dưới đây. Không phải lỗi chính tả hay vô tình đâu, mà đây là sự cố ý chẳng thể bắt bẻ được của anh chị em "báo viên" của chế độ, đã quá chán ngán cộng sản lưu manh vô học.


Hiến pháp bị hiếp dâm nên gọi tắt là Hiếp pháp?
-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...