. .

Saturday, March 9, 2013

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

LTC: Tiếp theo sau phát súng khởi động của anh Nguyễn Đắc Kiên (giáng vào mặt Nguyễn phú Trọng, đảng trưởng đảng cướp ba đình), giới trẻ Việt Nam lập tức phát động "Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do" với nội dung sát sườn những lập trường về một Việt Nam tự do dân chủ đích thực, nhất là đòi một Hiến Pháp thực sự cho quốc gia, đa nguyên chính trị và một nền chính trị tam quyền phân lập, tức là những thành tố căn bản tối cần thiết minh định một ý chí tự do, công bằng cho quốc gia.

Đây là một bước chuyển mình ngoạn mục vào đầu Xuân mới Quý Tỵ, có thể nói là một sự kiện chưa từng có trong gọng kìm tàn ác phi nhân của cộng sản độc tài vô học.


Tính đến hôm nay, lúc 15h ngày 8/3/2013, số chữ ký của công dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng ký vào Tuyên Bố là 5.800, và chắc chắn sẽ còn tăng cao không biết trước được trong những ngày tới.
Tuyên Bố được nhiều giới trung niên cũng như lão niên có tên tuổi và bề dày tranh đấu với Việt cộng như Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Sài Gòn; Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn; Blogger Bùi Thị Minh Hằng, Vũng Tàu; Nhạc sỹ Tô Hải, Sài Gòn; Trần Khuê, người sáng lập Đảng Dân Chủ Thế Kỷ XXI, Sài Gòn; Nguyễn Bắc Truyển - cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn; Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh, Khối 8406; Linh mục Phê-rô Nguyễn Hữu Giải, Tổng giáo phận Huế, Khối 8406...LTC ký với số thứ tự 3713.

Xin các bạn nhanh tay ký tên vào Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do (như nội dung bên dưới đây) và thông báo cho rộng rãi bạn bè biết để cùng ký tên bằng cách gởi email đến email address: tuyenbocongdantudo@gmail.com


Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:

1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

Ngày 28 tháng 2, 2013

* * *

Cập nhật: 

Theo ý kiến của anh Nguyễn Đắc Kiên:

Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này..." 

Nhóm khởi xướng xin phép quý vị đã ký cũng như sẽ ký vào bản tuyên bố, được đổi câu mở đầu:

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố...

thành:

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố...

Nhóm khởi xướng thông báo

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...