. .

Tuesday, April 23, 2013

Tin Cập Nhật về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Apr. 23, 2013

Tin Mới về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

Sáng nay, Apr. 23, 2013, VC đã cho nhổ hết các cọc GPMB mà chúng đã cắm xuyên qua Khu D3 Nghĩa Trang vào những ngày đầu tháng Tư này.

Việc phối hợp thông báo tin tức của chúng ta đã có hiệu quả nhanh.

LTC khẩn báo từ Saigon

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...