. .

Tuesday, February 11, 2014

Con Đường Trường Tồn và Con Đường Tiêu Diệt - GS Tôn Thất Thiện

Con Đường Trường Tồn và Con Đường Tiêu Diệt - GS Tôn Thất Thiện

trích Tư Tưởng (1971) - Số 01 - 15 tháng 3 năm 1971

LTC: Miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản tháng 4 năm 1975 đã đánh dấu một vết thời điểm thảm sầu toàn diện cho nước Việt, dẫu sự tàn phá còn dần dà tiệm tiến lúc đầu, cho đến ngày một gấp rút và lộ rõ trong khoảng 10 năm trở lại đây.
Ngu xuẩn vô học, hoang tưởng, lưu manh, vô tổ chức, chắp vá, bất công vô lại, độc tài phi nhân…là những độc tố mà Việt cộng đã xâm nhiễm nặng nề cho dân tộc Việt Nam ngót bốn chục năm qua.

Đọc lại bài “Con Đường Trường Tồn và Con Đường Tiêu Diệt” của Giáo sư Tôn Thất Thiện viết trên Tập San TƯ TƯỞNG của Viện Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn (Số 1, ngày 15 tháng 3 năm 1971) để thấy những nhận định sáng suốt và chân chính của ông đã qua 43 năm, nay vẫn còn nguyên giá trị.
Trừ một vài chỗ ông nhận xét như thể “cào bằng” tội lỗi của 2 miền Nam Bắc là ngang nhau (do lúc đó, bộ mặt thật của cuộc chiến quốc – cộng VN chưa lộ diện rõ, và bộ mặt gian ác ghê tởm của Việt cộng miền Bắc còn ngụy trang kỹ khả dĩ đánh lừa được không ít lớp trí thức khoa bảng thiếu thực tế chính trị ở miền Nam quốc gia -trong đó vẫn có thể có chính tác giả: Giáo sư Tôn Thất Thiện)…thì ý tưởng của người viết trong toàn bài, nhất là như ở đoạn kết:

“…không có một ý thức hệ nào dù đẹp đẽ đến mấy, có thể xây được với một đống tro tàn và xác chết…”
là quá chính xác và rất có ích cho công cuộc tái thiết xứ sở sắp tới, nếu chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực giật sập lũ tà quyền Việt cộng Bắc Bộ Phủ càng nhanh càng tốt: một đòi hỏi thôi thúc nóng bỏng của đất nước hiện nay

Thoạt đầu tôi định đánh máy lại toàn bài nhưng nhận thấy post Scan của bản in trích từ Tập San TƯ TƯỞNG năm 1971 thì giữ nguyên được giá trị lịch sử cho tài liệu nên tôi đã đồ họa lại và sau đây, mời bạn đọc những tờ sách cũ đã gần nửa thế kỷ, một minh chứng hùng hồn khác cho nền văn minh của miền Nam quốc gia dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa.


Tập San Tư Tưởng (1971) - Số 01 - 15 tháng 3 năm 1971

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...