. .

Tuesday, October 18, 2016

Lịch Trình Diễn Tiến của Phong Trào Quốc Gia Việt Nam

by Nghiêm Xuân Hồng (1920-2000) - sách do anh Khang Tran gởi tặng 2015


Lịch Trình Diễn Tiến của Phong Trào Quốc Gia Việt Nam

Nhận Thức Luận & Chính trị Sử quan by Nghiêm Xuân Hồng (1920-2000)
Quan Ðiểm xb Sàigòn 1958

Một quyển sách mà những người quốc gia và những dissident đang đấu tranh giật sập tập đoàn đỏ ba đình không thể không đọc.
Bản tái bản tại USA sau 1975


hoặc click here ==> Lịch Trình Diễn Tiến của Phong Trào Quốc Gia Việt Nam

LTC giới thiệu

Giáo Sư NGHIÊM XUÂN HỒNG (1920-2000)Giáo Sư, Học Giả, Luật Sư Nghiêm Xuân Hồng sinh năm 1920 tại Hà Ðông, Bắc Việt. Ông cùng với người bạn thân và cũng là đồng chí là Đại sứ Bùi Diễm -Đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ 1967-1971- là hai trong những truyền nhân trọng yếu của lãnh tụ đảng Đại Việt, ông Trương Tử Anh [1914-1946] vốn đã bị Hồ chí Minh và Võ nguyên Giáp sát hại mất tích từ 1946 tại Bắc Việt. Ngoài việc tận hiến đấu tranh cho một Việt Nam tự do và độc lập trong tinh thần và lập trường Quốc Gia, hai ông cũng là nhân chứng quan trọng và sống sót qua những đợt tiễu trừ đẫm máu các đảng viên Quốc Gia kháng Pháp đầu thập niên 1940's như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tân Việt cách Mạng Đảng v.v... Chiến dịch thanh toán đối thủ chính trị, giết người không gớm tay này do Việt Minh -dưới bàn tay sát nhân như đồ tể của 2 tên tội đồ Hồ chí Minh và Võ nguyên Giáp ra tay, cho tới nay vẫn là một sự thật tàn nhẫn còn ít được nhiều lớp người hậu sinh biết tới. Chúng ta sẽ được chính nhân chứng Luật Sư Nghiêm Xuân Hồng thuật lại những diễn tiến đó trong tập sách Lịch Trình Diễn Tiến của Phong Trào Quốc Gia Việt Nam này (xin đọc thêm nhiều diễn tiến chi tiết trong Hồi ký Chính trị "Gọng Kìm Lịch Sử" của Bùi Diễm -nguyên tác bằng Anh ngữ "In the Jaws Of History", bản Việt dịch by Phan Lê Dũng, USA 1987)
Giáo Sư NGHIÊM XUÂN HỒNG cùng Đại sứ Bùi Diễm đã đào thoát vào Nam năm 1954.

Tại miền Nam quốc gia, ông nguyên là Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Saigon, cựu Bộ trưởng tại Phủ Thủ Tướng năm 1965 thời Nguyễn Khánh. Ông còn là sáng lập viên Nhóm và Nhà xuất bản Quan Ðiểm Sàgòn, sáng lập tờ báo "Tiếng Miền Nam" 1959.

Các biên khảo và sáng tác giá trị của ông về chính trị, triết học và tôn giáo, văn chương ... trong thời miền Nam tự do khá nhiều và khá nặng ký nhưng rất bổ ích cho bao lớp hậu duệ ngay trong thời đó và sẽ mãi còn cần thiết cho công cuộc tái thiết một Việt Nam hậu cộng sản sắp tới đây.
Sau chính biến 1975 ông tị nạn qua Hoa Kỳ, tịnh tu, viết sách Phật học và giảng dạy Phật Pháp tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana và Chùa Liên Hoa, Garden Grove, bang California, nhưng cũng vẫn hay cộng tác với các báo người Việt quốc gia hải ngoại như tờ VĂN HỌC của Nguyễn Mộng Giác dạo thập niên 1980's & 1990's

Thiên hướng ngả về Phật học sau năm 1975 tại Hoa Kỳ đã đánh dấu rõ nét một ngả rẽ quan trọng trong chặng đời vãng niên của ông.

Nghiêm Xuân Hồng, ngoài một sĩ phu, một người trí thức cầm bút luôn luôn thao thức với vận nước, một nhà tư tưởng luôn luôn thiết tha với đại thể, một hồn thơ luôn luôn thiết tha với cái “mỹ” và cái “hảo”, ông còn là "một Thiền gia luôn luôn thiết tha với cõi nhân sinh".

Ông viên tịch ngày 07 tháng 5 năm 2000 tại Orange County, California USA.

Tác phẩm để lại

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

- Ði Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng, 1957
- Lịch trình diễn tiến của phong trào quốc gia Việt Nam, 1959
- Xây dựng nhân sinh Quan 1960
- Luyến Ái Quan, 1961
- Cách mạng và Hành động, 1962
- Người Viễn Khách Thứ Mười, kịch, 1963
- Từ Binh Pháp Tôn Ngô Ðến Chiến Lược Nguyên Tử, trọn bộ 3 tập Thượng Trung Hạ 1965, 1966, 1967
- Việt Nam, nơi chiến trường trắc nghiệm, 1966
- Biện chứng giải thoát trong tư tưởng Ấn độ, 1966
- Biện Chứng Giải Thoát Trong Giáo Lý Trung Hoa, 1967
- Nguyên Tử Hiện Sinh Và Hư Vô, 1969


Tác phẩm đã xuất bản ở Hoa Kỳ:

- Lăng Kính Ðại Thừa, 1982
- Tánh Không và Kinh Kim Cang, 1983
- Lăng Nghiêm Ảnh Hiện, 1983
- Nguồn Thiền Như Huyễn, 1984
- Mật Tông và Kinh Ðại Thừa, 1986
- Trang Tôn kinh huyền hoặc 1, 1988
- Trang Tôn kinh huyền hoặc 2, 1989
- Trang Tôn kinh huyền hoặc 3, 1991
- Trang Tôn kinh huyền hoặc 4, 1992

LTC cẩn bút
Oct 2016


bản do Quan Điểm xuất bản tại Saigon 1958

.

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...