. .

Tuesday, September 20, 2011

Tổ Quốc Ghi Ơn-, người tù quốc gia bất khuất Trương Văn Sương/tranh Babui

Tổ Quốc Ghi Ơn-tranh Babui


Sương Sáng Quê Mẹ

Bảo Như

Dedicate to Đại Uý QLVNCH Trương Văn Sương


Từ ngày mất nước anh chẳng tiếc thân
Người chiến binh xưa hiến dâng đời mình
Cho nỗi đau quê mẹ, cho oán than dân lành
Toan tính giấc mơ đổi đời

Nhập đoàn kháng chiến bên bạn dấn thân
Người lính sa cơ dưới tay bạo thù
Ba kháng quân tử hình, anh số chung thân tù
Bóng tối quê hương mịt mù ...

Tù tội, mãnh thú không nghiền nát anh
Dòng máu cương kiên vẫn luân lưu chảy
Anh đứng cao trên bạo tàn, tiếng nói âm vang vượt tù
Vang mãi trong tim muôn người.

Ngày nào đất nước qua khỏi bóng đêm
Ngày nắng tự do chói chan mọi miền
Trên đất thơm quê hiền, ôm dấu bao anh hùng
Lấp lánh ánh Sương tươi đọng

Hôm nay anh đã về, đất mẹ phủ xác oan khiên
Hồn thiêng sông núi uy linh, đón thêm người con dũng liệt
Xin thắp nén hương lòng, đưa tiễn chiến sĩ can trường
Sương sáng long lanh tinh tuệ.


BN
(9/16/2011)

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...