. .

Tuesday, September 27, 2016

Giáo dân Giáo Xứ Phú Yên, quận Quỳnh Lưu, Nghệ An kiện FORMOSA

by Thư Viện Phạm văn Thành Sept. 26, 2016


Cha Anton Đăng Hữu Nam dẫn đoàn Giáo dân đi kiện Formosa

Sáng ngày Sep. 26, 2016, tại Tòa án Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh province, với sự hiệp thông và hỗ trợ của Giáo dân Kỳ Anh, Giáo dân Giáo Xứ Phú Yên, quận Quỳnh Lưu, Nghệ An province đi kiện nhà máy gang thép FORMOSA Vũng Áng Hà Tĩnh tội xả thải tùy tiện ra biển, làm chết cá hàng loạt và một dọc dài biển chết ở miền Trung Vietnam kéo dài 600 cây số từ Hà Tĩnh trở vào đến quá Đà Nẳng khởi từ đầu tháng Tư / 2016. Xin xem tài liệu tổng hợp về Tội Ác Formosa giết chết biển Vietnam và giết chết cá hàng loạt tại đây: "Tóm Tắt Khủng hoảng Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh"
Nguồn video clip by anonymous Facebooker, Sep. 26, 2016
LTC copied and saved same day.

= = =


Chú ý: Giáo dân Giáo Xứ Phú Yên đã phải đi một đoạn đường 200 cây số từ Nghệ An đến nơi kiện: Tòa án Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh province.

Dẫu vẫn biết, khi cộng sản còn cai trị bằng bạo lực và vô pháp thì đất nước Vietnam không có Luật pháp, nhưng chúng nó buộc phải thực thi -dù là giả tạo, đóng kịch- cái gọi là luật pháp, tòa án ... mà hàng mấy chục năm nay chúng dùng để che mắt thế gian.
Do đó việc Giáo dân Phú Yên tiến hành kiện cộng sản cũng ngay tại 1 nơi gọi là Tòa án cũng của cộng sản ... thì đây chỉ là một đòn đấu tranh mang tính chiến thuật của dân ta trước thế suy bại đang dần hiện rõ của tà quyền Hanoi.
Dẫu việt cộng chỉ có trò hề tòa án, pháp luật giả vờ và bịp bợm ... nhưng chúng vẫn buộc phải bị lao nhọc đối phó với thế đấu tranh đang dâng cao của dân chúng Vietnam.

Thế mới biết: lũ kẻ cướp nước và bán nước cộng sản Hanoi, muốn ăn một miếng dơ nhớp cũng đâu phải dễ dàng cho dù đấy là một miếng nhục nhã tồi tàn, phản phúc, hại nước hại dân ... và việt cộng sắp phải đền tội bán nước, phản quốc và phải bị phỉ nhổ muôn đời trong Sử Việt.

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...