. .

Monday, April 17, 2017

CÔN ĐỒ CÔN AN CỘNG SẢN BUỘC PHẢI THẢ TRỊNH BÁ PHƯƠNG SAU GẦN 1 NGÀY BẮT CÓC

2 FB live stream by FB Đỗ Thanh Vân Apr. 17, 2017 tại đồn Côn an Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Joined, edited & formatted by Le Tung Chau


CÔN ĐỒ CÔN AN CỘNG SẢN BUỘC PHẢI THẢ TRỊNH BÁ PHƯƠNG SAU GẦN 1 NGÀY BẮT CÓC


Trịnh Bá Tư và anh chị em đấu tranh cùng bà con Dân Oan áp lực "đòi người" [là anh Trịnh Bá Phương, đã bị côn đồ côn an Hanoi bắt cóc tại nhà anh lúc sáng sớm Apr. 17, 2017. Trịnh Bá Phương là anh trai của Trịnh Bá Tư và là con trai của Dân Oan kiên cường Cấn Thị Thêu đang bị cộng sản giam trong tù] tại đồn Côn an Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội suốt ngày Apr. 17, 2017 đã có kết quả.
Lũ côn đồ Côn an Dương Nội đã thả anh Trịnh Bá Phương lúc 4:30PM

2 FB live stream by FB Đỗ Thanh Vân
Apr. 17, 2017 tại đồn Côn an Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Joined, edited & formatted by Le Tung Chau

Lũ chó Ba đình đã lùi trước sức ép của chưa tới 100 Dân Oan Việt Nam. Nếu con số là 10 thì chúng nó đã lấn lướt chúng ta. Nhưng nếu không phải là con số 100 mà là con số 10.000 rồi 100.000 Dân Oan cùng biểu tình trong 2, 3 ngày thì bầy cẩu nô Ba đình chóp bu sẽ tụt quần chạy trước.
Bài học "đòi người" hôm nay 17/4/2017 của quý anh chị em Trịnh Bá Tư, Đỗ Thanh Vân, Lê Anh Hùng và đông đảo bà con Dân Oan Dương Nội rất quý giá và đáng giá để mọi người học áp dụng cho lần biểu tình sắp tới quy mô toàn quốc.

Chỉ cần 100.000 người cho dù chỉ ở 1 tỉnh 1 quận, nguyên bầy Việt cộng sẽ bị toàn dân Việt điệu ra pháp trường.No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...