. .

Monday, April 17, 2017

CƯỚP ĐẤT LÀ GÌ? CƯỚP ĐẤT LÀ TỘI ÁC ra sao?

FB live stream by Trịnh Bá Tư Apr. 15, 2017 và Apr. 17, 2017 - Joined, edited & formatted by Le Tung Chau


bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, từ xã Cẩm Điền, bị máy xúc cán qua người khi tham gia phản đối một dự án công nghiệp tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương July 10, 2015. Xem bài chi tiết ở: http://pham-v-thanh.blogspot.com/2015/07/toi-ac-ghe-tom-moi-cua-viet-cong-xe-co.html

CƯỚP ĐẤT LÀ GÌ?

CƯỚP ĐẤT LÀ TỘI ÁC ra sao?
VĂN HÓA CỘNG SẢN LÀ VĂN HÓA ĂN CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN
CỘNG SẢN VAY MÁU CỦA DÂN PHẢI TRẢ NỢ VAY BẰNG MÁU

4 FB live stream by Trịnh Bá Tư [con trai của Mrs Cấn Thị Thêu]
1 vào đêm Apr. 15, 2017
và 3 vào sáng Apr. 17, 2017 tại đồn Côn an Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Joined, edited & formatted by Le Tung Chau


https://youtu.be/SB8eD2mOiXk

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...