. .

Tuesday, May 16, 2017

Tường thuật về vụ côn đồ côn an cộng sản bắt Hoàng Bình - May 15, 2017, Diễn Châu, Nghệ An

FB live stream by Emily Page-Le, 11:00 PM May 15, 2017 từ Diễn Châu, Nghệ An, Vietnam

[original source: https://www.facebook.com/emily.pagele/videos/1205165359595323/]

Tường thuật về vụ côn đồ côn an cộng sản bắt Hoàng Bình - May 15, 2017, Diễn Châu, Nghệ AnTóm tắt sự việc:

- 11:00 AM May 15, 2017, Diễn Châu, Nghệ An: Côn an cộng sản (Nghệ An) tấn công Cha Thục và Facebooker Emily Page-Le + Hoàng Bình. Facebooker Hoàng Bình bị chúng bắt trộm

Diễn tiến:
- 11:30AM - May 15, 2017: Côn an côn đồ cộng sản bắt trộm Facebooker Hoàng Bình (người sát cánh với bà con ngư dân bị nạn Formosa 1 năm qua, là bạn của Facebooker Bạch Hồng Quyền)
Bà con giáo dân địa phương biểu tình lớn, khoảng 10.000 giáo dân chận quốc lộ 1 từ 11:30AM - đến 3:45 PM May 15, 2017 và cùng với Cha Thục tiến về côn an huyện Diễn Châu đòi tự do cho anh Hoàng Bình


https://youtu.be/WZx4vbGBZP0

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...